Jesse van Bruggen

Jesse van Bruggen werkt sinds 2020 bij DeHaan. Als advocaat is hij gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en de algemene civiele praktijk. Zijn interesse gaat uit naar het IE recht, met name het auteursrecht en IT zaken gerelateerd aan voornoemde rechtsgebieden.

Ondernemingsrecht

Jesse adviseert en procedeert regelmatig en wordt vaak betrokken in (omvangrijke) aansprakelijkheidskwesties. Hij staat met name (bestuurders van) ondernemingen en stichtingen bij. Complexe vraagstukken worden door hem teruggebracht tot de kern, waarbij hij voortvarend te werk gaat om tot een oplossing te komen. Zelf vindt hij een hechte relatie met zijn cliënten en betrokkenheid van groot belang. Dit leidt uiteindelijk tot het beste resultaat op lange termijn.

Wilt u een persoonlijk gesprek met Jesse over een juridisch vraagstuk? Neem dan gerust contact met hem op.

Gerelateerde posts