Jesse van Bruggen

Jesse van Bruggen werkt als advocaat bij DeHaan Advocaten en Notarissen.

‘Aandacht verbindt’ betekent voor Jesse enerzijds dat je grondige kennis van – en interesse hebt in het recht én in (de onderneming van) de cliënt, zodat je vanuit de juiste invalshoek een passende dienst kan verlenen. Anderzijds betekent het voor Jesse dat je hecht samenwerkt met collega’s zodat iedereen vanuit zijn eigen kwaliteiten kan bijdragen en van elkaar kan leren.

DeHaan spreekt Jesse aan omdat hij bij een kantoor wil werken waar de sfeer prettig is en de expertise hoog zodat hij zich advocaat optimaal kan ontwikkelen.

Gerelateerde posts