Medezeggenschapsrecht

Heeft uw personeel recht op inspraak op het ondernemersbeleid en de arbeidsvoorwaarden? Hebben zij recht op informatie over wat er gaande is binnen uw bedrijf of organisatie? En wanneer bent u als ondernemer of instelling verplicht tot het instellen van een ondernemingsraad? Of bent u juist lid van een ondernemingsraad en wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn? De specialisten van DeHaan Advocaten en Notarissen voorzien u van het beste juridische advies.

De ondernemingsraad

Iedere onderneming waarin 50 of meer werknemers werkzaam zijn, is verplicht een ondernemingsraad in te stellen. De ondernemingsraad wordt gevormd door werknemers uit de onderneming en dient het algemeen belang van de onderneming. Het werk van een ondernemingsraad is veelzijdig en vaak complex. De ondernemingsraad moet worden gevraagd om te adviseren over ingewikkelde besluiten of om in te stemmen met regelingen die belangrijke gevolgen hebben voor werknemers.

Besluitvorming en procedures

Bij het opstellen van deze besluiten laat de ondernemer zich over het algemeen adviseren door interne en/of externe adviseurs. De ondernemingsraad heeft het recht zich ook te laten bijstaan door een adviseur. Dat is geen overbodige luxe. Van de ondernemingsraad wordt verwacht dat hij de voorgenomen besluiten in een advies- of instemmingsprocedure vakkundig beoordeelt. Ook wordt van de ondernemingsraad verwacht dat hij de procedurele aspecten van een advies- en instemmingsprocedure bewaakt. Deze procedures kunnen een grote juridische impact hebben.

Professionele en deskundige juridische advisering en begeleiding is daarbij nodig. De ondernemingsraad kan het verschil maken, maar veel ondernemingsraden lopen stuk op de complexiteit van de voorgenomen besluiten en het juridische mijnenveld, waarin het van belang is dat de juiste stappen worden gezet.

Specialist in medezeggenschapsrecht

De specialisten van DeHaan zijn bij uitstek deskundig in het medezeggenschapsrecht en hebben veel ervaring met het adviseren en bijstaan van ondernemingsraden, medezeggenschapsraden en personeelsvertegenwoordigingen, ook in procedures bij de kantonrechter en de Ondernemingskamer. Een succesvolle procedure begint echter al in het voorstadium. Wij adviseren ondernemers, ondernemingsraden en medezeggenschapsraden over advies- en instemmingstrajecten en begeleiden hen daarbij stap voor stap. 

Gerelateerde actualiteiten