Onze bestuursrecht specialisten helpen en adviseren bij bezwaar en beroep omtrent beschikkingen, zoals vergunningen, bestemmingsplannen en subsidies.

Juridische kwesties en de overheid

Heeft u bouwplannen en wilt u weten of deze juridisch haalbaar zijn? Is er sprake van een overheidsbesluit waarin uw belangen als ondernemer of omwonende niet zijn meegenomen? Wordt u geconfronteerd met een verschil in inzicht rondom verlening van een vergunning, toekenning van een subsidie, planschade of een verzoek om handhaving?

DeHaan Advocaten en Notarissen kan u voorzien van een praktisch advies en – mocht het nodig zijn – bijstaan in een juridische procedure.

Beschikking staat centraal in het bestuursrecht

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Deze besluiten kunnen ingrijpende gevolgen hebben, zodat de deugdelijkheid hiervan in meerdere instanties ter discussie kan worden gesteld. Voordat de bestuursrechter het besluit zal toetsen, krijgt de overheid de kans om het besluit te heroverwegen. Hiervoor is noodzakelijk dat burgers en ondernemers tijdig bezwaar maken en de overheid op deze manier laten weten oneens te zijn met een bepaald besluit. Voor overheden is weer van belang dat zij de kans om een beter besluit te nemen naar aanleiding van het bezwaar benutten.

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen is het van belang dat de initiatiefnemer en de overheid nauw met elkaar samenwerken nog voordat de besluitvorming plaatsvindt. Dit komt de kwaliteit van de besluitvorming vaak ten goede en zorgt ervoor dat plannen de rechtelijke toets doorstaan. Wij zorgen ervoor dat u uw mogelijkheden, om de besluitvorming te beïnvloeden voordat deze tot stand komt, maximaal benut.

Aandacht voor uw belangen

Wij passen ons advies aan op uw wensen en houden hierbij rekening met het belang van het behoud van een goede relatie. Onze specialisten zorgen ervoor dat u – nadat ons werk klaar is – met de overheid kunt blijven samenwerken.

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

 • beoordeling van de haalbaarheid van bouwplannen;
 • bestemmingsplanvoorbereiding en bestemmingsplanprocedures;
 • uitvoering van bouwprojecten;
 • procedures rondom vergunningverlening;
 • geschillen rondom nadeelcompensatie en planschade;
 • het opleggen van een bestuurlijke boete, last onder dwangsom of last onder bestuursdwang;
 • subsidietrajecten.

Voorbeelden van recente vragen aan onze advocaten op het gebied van bestuursrecht:

 • Ik wil een nieuwbouwproject realiseren en wil bij de gemeente goed beslagen ten ijs komen. Hoe moet ik me voorbereiden? Ik wil draagvlak creëren voor mijn bouwplannen. Hoe doe ik dat?
 • Ik moet een wijziging aanbrengen in de toegekende SDE subsidie. Is dit mogelijk?
 • Ik lijd omzetschade als gevolg van wegwerkzaamheden en mijn verzoek om nadeelcompensatie is afgewezen. Wat moet ik doen?
 • Er is een verzoek om handhaving ingediend, omdat mijn bedrijf te veel geluidoverlast veroorzaakt. Wat is het beste dat ik nu kan doen?
 • Ik wil mijn bedrijfsproces duurzamer en energiezuiniger maken. Heb ik hier een vergunning voor nodig?
 • Mijn buren willen graag (ver)bouwen en ik ben het hier niet mee eens. Wanneer kan ik actie ondernemen en op welke manier? 
 • Ik heb een vergunning aangevraagd voor een horecapand, maar deze is afgewezen. Hoe onderneem ik actie?
 • Mijn horecagelegenheid is gesloten op last van de burgemeester. Wat kan ik doen?
 • Ik heb een sparringpartner nodig die met mij meedenkt en mij wijst op actuele wijzigingen van de wet- en regelgeving die mij en mijn bedrijf raken.
 • Ik ben als derde-belanghebbende aangemerkt in een procedure. Moet ik hierop ingaan?
 • Ik ben geconfronteerd met nieuwe maatwerkvoorschriften. Deze zijn beperkend voor mijn bedrijf. Moet ik nu een procedure starten?
 • Ik wil een overeenkomst sluiten met omwonenden, waarin wordt afgesproken dat geen beroep wordt ingesteld tegen mijn bouwplannen. Hoe doe ik dit?
 • Mijn vergunning is ingetrokken als gevolg van een negatief Bibob-advies. Wat kan ik doen?
 • Ik wil dat mijn medewerkers op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van omgevingsrecht. Kan ik bij jullie terecht?

Gerelateerde actualiteiten