Estateplanning en schenkingen

U heeft een aardig kapitaal opgebouwd en wilt dit verantwoord overdragen? Estateplanning zorgt ervoor dat u met beleid optimaal gebruik kunt maken van de wettelijke mogelijkheden.

De notarissen van DeHaan hebben gedegen kennis van belastingen op het vlak van erven en schenken. In combinatie met de grondige juridische kennis zijn wij daarom bij uitstek deskundig op het gebied van vermogensoverdracht aan de volgende generatie.

Bezit schept verantwoordelijkheid. Daarom is het van belang om op tijd te beginnen met een plan om dit over te dragen aan de juiste personen en onder de beste voorwaarden. Zo kunnen er aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd op het gebied van erfbelasting en schenkbelasting, terwijl zoveel mogelijk ook de gevolgen voor de inkomstenbelasting en andere belastingen worden geoptimaliseerd

Ondernemers en vermogensoverdracht

Voor ondernemers is het nog belangrijker dan voor particulieren om alle factoren zo op elkaar af te stemmen dat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van fiscale faciliteiten. Het is spijtig als de continuïteit van de onderneming onnodig in het gedrang komt.

Estateplanning is niet alleen voor “de rijken”

Veel mensen denken dat estateplanning alleen interessant is voor mensen op hoge leeftijd met een groot vermogen. Bij vermogen van enige omvang is het echter altijd verstandig om u vroegtijdig te oriënteren op de mogelijkheden. Omdat de vrijstellingen om belastingvrij te schenken niet zo groot zijn, is het geheim tijd.

Wij adviseren en begeleiden bij:

  • het opstellen van een schenkingsplan;
  • beschermende maatregelen bij schenkingen; voor schenker en ontvanger;
  • optimaliseren van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden en testamenten;
  • schenken aan kind voor aankoop woning of aflossing hypotheek;
  • certificering van vermogen;
  • beschermende maatregelen die ervoor zorgen dat gekregen geld verantwoord wordt beheerd en besteed.

Wilt u weten wat u kunt besparen met een goede planning van vermogensoverdracht? De notarissen van DeHaan puzzelen het graag voor u uit!

Meer informatie | Personen- en familierecht