Einde Tijdelijke wet COVID-19 justitie en veiligheid per 1 februari 2023

15 december 2022

Naar aanleiding van het uitbreken van het coronavirus heeft de wetgever in het voorjaar van 2020 juridische voorzieningen getroffen, waaronder de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Met de invoering van deze wet kunnen onder meer algemene vergaderingen van rechtspersonen via elektronische weg worden gehouden, ook wanneer de statuten van de rechtspersoon daarin niet voorzien. Ook biedt de wet de mogelijkheid voor een notaris om ‘op afstand’ een testament en een hypotheekvolmacht te passeren indien een cliënt niet in persoon bij de notaris kan verschijnen.

In eerdere blogs zijn wij nader ingegaan op deze tijdelijke wet en de hieruit voortvloeiende mogelijkheden. De Tijdelijke wet COVID-19 is de afgelopen periode meerdere malen verlengd. De Minister voor Rechtsbescherming heeft inmiddels bekend gemaakt dat hij voornemens is om de wet per 1 februari 2023 te laten te vervallen. Met het vervallen van de wet, vervallen ook de daarin gegeven mogelijkheden om algemene vergaderingen van rechtspersonen via elektronische weg te houden of om testamenten en hypotheekakten op afstand te passeren. Het vervallen van de wet en de daarin opgenomen mogelijkheden kan derhalve gevolgen met zich meebrengen voor rechtspersonen ten behoeve van reeds ingeplande en nog in te plannen (digitale) algemene vergaderingen.

Vragen over (het vervallen van) de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid? Neem contact op met een van onze ondernemingsrechtspecialisten.

gerelateerde actualiteiten