Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Wordt u aansprakelijk gesteld voor de schade van iemand anders? Of heeft u zelf schade geleden en  wilt u deze schade verhalen op iemand anders? Wij kunnen u van dienst zijn! 

Het aansprakelijkheidsrecht regelt het herstel of de compensatie van geleden schade. Indien u een ander verwijt dat hij of zij u schade heeft toegebracht, kunt u die persoon aansprakelijk stellen. Aansprakelijkheid kan op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door het schenden van een overeenkomst, maar ook door uw eigen handelen of nalaten of zelfs door het gedrag van iemand anders of door een van uw bezittingen. Zo bent u bijvoorbeeld aansprakelijk wanneer uw hond een voorbijganger bijt of als een dakpan van uw woning terecht komt op de auto van uw buurman.  

Of er daadwerkelijk sprake is van aansprakelijkheid moet worden onderzocht aan de hand van de omstandigheden en relevante feiten. De schade moet veroorzaakt zijn door een bepaalde gebeurtenis. Deze gebeurtenis moet in verband staan met de geleden schade. 

Het uitgangspunt is dat iedereen aansprakelijk is voor zijn eigen schade, maar hierop bestaan talloze uitzonderingen. Wij kunnen voor u onderzoeken en beoordelen of iemand anders aansprakelijk is voor uw schade. Indien er daadwerkelijk sprake is van aansprakelijkheid kunnen wij iemand verantwoordelijk stellen voor uw schade. 

Fullservice

Letselschade is een onderdeel van het aansprakelijkheidsrecht. Een aantal advocaten focust zich specifiek op dit onderdeel van het aansprakelijkheidsrecht. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de pagina letselschade.Daarnaast heeft het aansprakelijkheidsrecht veel raakvlakken met andere rechtsgebieden zoals bijvoorbeeld het contractenrechtarbeidsrecht en vastgoed. Doordat wij een fullservicekantoor zijn, hebben wij kennis van alle rechtsgebieden in huis. Indien uw zaak meerdere rechtsgebieden bestrijkt, brengen wij kennis uit verschillende rechtsgebieden bijeen. 

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

  • het aansprakelijk stellen van derden die schade bij u hebben veroorzaakt;
  • het bepalen van de hoogte van de schade en het verhalen van schade;
  • het voeren van stevig verweer tegen een aan u gerichte aansprakelijkheidstelling;
  • het opstellen van duidelijke algemene voorwaarden waarin uw aansprakelijkheid wordt ingeperkt;
  • het kiezen van de juiste rechtsvorm voor een onderneming om aansprakelijkheid te beperken.

Voorbeelden van recente vragen aan onze advocaten op het gebied van aansprakelijkheidsrecht:

  • Zijn wij als ouders aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ons zoontje van 15?
  • Er is tijdens een hevige storm een dakpan van ons dak op de Audi van de buurman gevallen. Zijn wij aansprakelijk?
  • Ben ik aansprakelijk voor schade door vernielingen, terwijl ik de vernielingen zelf niet hebt uitgevoerd, maar alleen heb toegekeken?
  • Op internet worden slechte dingen over mij gezegd? Is degene die dit op internet heeft gepost aansprakelijk?
  • Een werknemer veroorzaakt tijdens een bedrijfsuitje schade. Ben ik als werkgever daarvoor aansprakelijk? 

Deel deze pagina