Agrarisch recht

Agrarisch recht

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een pachtovereenkomst? Bent u het niet eens met de korting op uw betalingsrechten? Kunt u het niet eens worden met uw buurman over de erfgrens? Of wilt u advies bij ruilverkaveling? Wij kunnen u van dienst zijn!  
 

De regels en plichten waarmee agrariërs te maken krijgen zijn zeer complex en uiteenlopend. Zij krijgen te maken met het Europese, nationale en zelfs regionale wet- en regelgeving. Niet alleen de agrariërs krijgen met deze wet- en regelgeving te maken, maar ook de in deze sector werkzame dienstverleners en de overheid. Het agrarisch recht omvat privaatrechtelijke aspecten, zoals pacht en bedrijfsopvolging, maar ook publiekrechtelijke onderdelen zoals ruimtelijke ordening, landinrichting en productiequote. 

Fullservice

Het agrarisch recht heeft veel raakvlakken met andere rechtsgebieden zoals bijvoorbeeld het bestuursrecht, ondernemingsrecht, vastgoed en personen- en familierecht. Doordat wij een fullservicekantoor zijn, hebben wij kennis van alle rechtsgebieden in huis. Indien uw zaak meerdere rechtsgebieden bestrijkt, brengen wij kennis uit verschillende rechtsgebieden bijeen. Door de combinatie van advocatuur en notariaat kunt u ook bij ons terecht wanneer u een notariële akte nodig heeft.

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

 • het opstellen van een pachtovereenkomst;
 • geschillen binnen de maatschap;
 • de herinrichting van land (ruilverkaveling);
 • het wijzigen van bestemmingsplannen;
 • het aanvragen van Wabo-vergunningen;
 • het schrappen van toeslagrechten. 

Voorbeelden van recente vragen aan onze advocaten op het gebied van agrarisch recht:

 • Ons land bevindt zich in een gebied waar ruilverkaveling plaatsvindt. Wat zijn mijn rechten? 
 • Er is een geschil ontstaan binnen de maatschap. We willen dit zonder procedure oplossen. Kunt u ons begeleiden? 
 • Op onze grond rust een erfdienstbaarheid ten gunste van de buurman. Wat zijn de rechten en plichten over en weer? Wat moet ik toestaan en moet hij mij helpen om de grond te onderhouden? 
 • Onze pachtovereenkomst loopt af. Waar moet ik op letten bij het aangaan van een nieuwe overeenkomst?
 • De RVO heeft onze opgave voor de toeslagrechten afgekeurd (en een boete opgelegd). Wat kan ik hiertegen doen?
 • We hebben een boete gekregen in het kader van de Meststoffenwet. Kan ik bezwaar maken en welke stukken moet ik dan aanleveren?

Deel deze pagina