Borgstelling

Borgstelling

In veel gevallen eist de financierende bank van de bestuurder-grootaandeelhouder (DGA) dat hij zich persoonlijk verbindt tegenover de bank voor terugbetaling van de financiering van zijn onderneming (B.V.). Er is dan sprake van een borgstelling/borgtocht. Zo’n borgtocht moet aan een aantal formele eisen voldoen, anders is deze niet geldig. Zo moet in sommige gevallen de echtgenoot/echtgenote van de DGA mee tekenen. In bepaalde gevallen moet de bank de bestuurder (en soms ook diens echtgenoot of geregistreerd partner) wijzen op de risico’s. Op dat soort punten maken banken nogal eens vormfouten en soms kan een bestuurder onder persoonlijke aansprakelijkheid uitkomen.

Een borsteling kan ook risico's betekenen voor de privébezittingen van de partner van de bestuurder. Als de bestuurder en diens partner zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap hebben in gemeenschap van goederen, loopt de echtgenoot evenveel risico als de bestuurder zelf om door de bank te worden aangesproken, op een moment dat de onderneming haar schulden niet meer kan betalen.

Als er geen gemeenschap van goederen is, kunnen er toch risico's zijn voor de partner. Vaak is een borgstelling gedekt door een hypotheek op de privéwoning. De bank heeft dan een hypotheek die niet alleen de woningschuld dekt, maar ook andere aansprakelijkheden tegenover de bank, bijvoorbeeld de aansprakelijkheid die volgt uit de borgstelling. Als de bestuurder niet in gemeenschap is gehuwd, maar wel een gemeenschappelijke woning heeft met zijn partner, dan kan de bank zich op de woning verhalen.

Voorbeelden van recente vragen aan onze advocaten op het gebied van borgstelling door een bestuurder voor zakelijke schulden:

  • Mijn echtgenoot wordt als borg door de bank aangesproken wegens een zakelijke schuld. Ik wist daar niets van af. De bank probeert nu ons huis te verkopen. Wij zijn bewust buiten gemeenschap van goederen gehuwd, om dit soort risico's te voorkomen. Had de bank mij niet moeten waarschuwen voor dit soort risico's op het moment dat ik een hypotheek afsloot?
  • De bank spreekt mij aan omdat ik borg sta voor zakelijke schulden. De bank heeft ook nog een pandrecht op debiteuren, die nog niet allemaal zijn geïnd, en de bank heeft bovendien nog andere zekerheden. Kan ik de bank dwingen om eerst de andere zekerheden uit te winnen, voordat ze mij aanspreken?
  • Ik word als borg aangesproken wegens onbetaalde schulden van mijn B.V. Ik ben het echter niet eens met de hoogte van de vordering die de bank op mij probeert te verhalen. Wat kan ik doen?

Deel deze pagina