Overheidspraktijk

In de complexe overheidspraktijk is het essentieel om begrijpelijk juridisch advies te ontvangen. Advies dat eenduidig en constructief is. Daarnaast wilt u als gemeente, waterschap of provincie het liefst één loket voor al uw vragen. Dat begrijpen wij. Een specialist van DeHaan is altijd dichtbij en werkt met korte lijnen.

Bestuursrecht, contractrecht en aansprakelijkheidsrecht. Het zijn juridische specialisaties die  binnen de overheidspraktijk vaak voorkomen. We weten hoe overheidsstructuren, regelgeving en juridische procedures werken. Vanzelfsprekend kunnen wij u – als advocaat in de overheidspraktijk – bijstaan. Met raad én daad.

Advocaat overheidspraktijk

Een advocaat met ervaring in de overheidspraktijk is tegenwoordig onmisbaar bij het goed adviseren en vertegenwoordigen van overheidsinstanties. Onze juristen hebben actuele en diepgaande kennis van het bestuursrecht, omgevingsrecht en andere relevante rechtsgebieden. 

Via DeHaan beschikt u daardoor over waardevolle adviseurs die met aandacht aan preventieve juridische strategieën werken en die u tevens kunt inzetten bij geschillen. We staan naast u, denken mee en geven helder advies. 

Relevante rechtsgebieden

  • Aanbestedingsrecht
  • Arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht
  • Bestuursrecht
  • Bouw- en vastgoedrecht
  • Huurrecht
  • Notariaat
  • Omgevingsrecht
  • Overheidsaansprakelijkheid

Team overheidspraktijk

Mark Jonker Roelants: Notaris

Ruud Glas: Vastgoedontwikkeling/ Herontwikkeling
Hanno Seijbel: Huurrecht
Lisette Goeree: Vastgoed, Aanbesteding en Burgerlijk Procesrecht
Kornelis de Vries: Arbeidsrecht/Sociale zekerheid
Meike de Groot: Overheidsaansprakelijkheid
Sander van Gent: Bestuursrecht/Omgevingsrecht

Het belang van goed juridisch advies voor overheid

Overheden hebben een bijzondere positie binnen het rechtsverkeer. Naast de bestuursrechtelijke bevoegdheden waarover overheden beschikken, nemen overheden ook deel aan het privaatrechtelijke rechtsverkeer. Zowel bestuursrechtelijk als privaatrechtelijk dienen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht genomen te worden. Onze advocaten van het team Overheidspraktijk hebben ruime ervaring met het bijstaan van overheden en weten als geen ander om te gaan met deze bijzondere positie. Zij kunnen u onder meer met het volgende bijstaan:

Bestuursrechtelijke kwesties

Overheden zijn dag in dag uit bezig met het bestuursrecht. Of het nu gaat om het nemen van besluiten of het maken van beleid, het bestuursrecht speelt daarbij een cruciale rol. Onze advocaten van de Overheidspraktijk kunnen u zowel adviseren over beleid als bijstaan in procedures.

Geschillen

Er kunnen zich verschillende conflicten voordoen in de overheidssector; van arbeidsgeschillen tot aansprakelijkstellingen. Een advocaat in de overheidspraktijk helpt bij het oplossen van dergelijke geschillen. Ook hierbij geldt: aandacht verbindt. Juist die aandacht is belangrijk bij het oplossen van geschillen. Immers door oog voor de ander te hebben, ontdekken we waar de overeenkomsten zitten.

Gebiedsontwikkeling

Nederland staat voor een grote woningbouwopgave. Overheden hebben daarin een belangrijke rol. Niet alleen verlenen de overheden de benodigde vergunningen, maar sluiten zij ook overeenkomsten met ontwikkelaars en burgers. Naast onze advocaten, helpen ook onze notarissen overheden met regelmaat om ervoor te zorgen dat alles vlekkeloos verloopt.

Complexiteit vraagt om specialisatie

In het complexe landschap van de overheid is juridisch advies onmisbaar. Onze advocaten denken mee en hebben verschillende expertises in de overheidspraktijk. Zo bieden ze waardevolle en prettige ondersteuning bij het succesvol navigeren door de juridische uitdagingen in de overheidspraktijk.


Gerelateerde actualiteiten