Dek u als ondernemer in tegen het faillissement van uw handelspartner

Dek u als ondernemer in tegen het faillissement van uw handelspartner

Als u ondernemer bent, is het van belang dat u zich indekt tegen het risico dat uw zakenpartner failliet gaat. Partijen die een deugdelijk eigendomsvoorbehoud bedingen, zijn de curator vaak te slim af. Dit kan door het opstellen van goede algemene voorwaarden. Een andere effectief middel om zich in te dekken tegen een faillissement, is het vestigen van zekerheden (een pandrecht of hypotheekrecht). Pand- en hypotheekhouders kunnen hun rechten namelijk uitoefenen alsof er geen faillissement is.

Een veel voorkomende zekerheid is een pandrecht op debiteuren. Een dergelijk pandrecht kan in een overeenkomst worden gevestigd. Die overeenkomst (“akte” genaamd) moet vervolgens bij de Belastingdienst worden geregistreerd. Vorderingen op debiteuren die na die akte zijn ontstaan, vallen niet onder het pandrecht. Debiteuren van latere datum zullen telkens opnieuw moeten worden verpand.

Een ander veel voorkomend zekerheidsrecht is het vestigen van een pandrecht op de inventaris en eventueel de handelsvoorraad. Wanneer de facturen onbetaald blijven, kan de pandhouder de verpande zaken opeisen en openbaar verkopen. Als het in de tussentijd tot een faillissement komt, kan de pandhouder   in veel gevallen de curator passeren en zijn rechten uitoefenen alsof er geen faillissement is.

Voorbeelden van recente vragen aan onze advocaten door schuldeisers in een faillissement:

  • Ik heb goederen geleverd aan een groot warenhuis, dat nu failliet is. De facturen zijn niet betaald. De curator is bezig met een doorstart van de onderneming en verkoopt mijn goederen. Daarmee genereert hij inkomsten, waar ik niets van terug zie. Kan dat zomaar?
  • Ik heb uit privé een geldlening verstrekt aan mijn B.V. en in dat kader heb ik een pandrecht op debiteuren, dat twee jaar geleden in een akte is vastgelegd. De B.V. is inmiddels failliet en de curator meent dat  recente debiteuren daar niet onder vallen, omdat daarvoor een nieuwe pandakte had moeten worden opgesteld. Klopt dat?
  • Ik heb een pandrecht op debiteuren, maar ik heb geen inzage in wie de debiteuren zijn. Zonder die informatie kan ik de debiteuren niet innen. Wat kan ik doen?
  • Ik ben schuldeiser in een faillissement. De onderneming heeft goederen van mij afgenomen, op een moment dat zij wist dat het faillissement er aan zat te komen. De facturen zijn niet betaald. Kan ik de bestuurder in privé aansprakelijk stellen, omdat hij wist dat de onderneming mij nooit zou kunnen betalen?
  • Ik heb een pandrecht op debiteuren van een failliete B.V., maar kom er nu achter dat de curator deze heeft geïnd zonder dat ik dat wist. Kan ik nu de opbrengst bij de curator opeisen? Kan ik de curator aansprakelijk stellen?

Deel deze pagina