Circulair ondernemen en innovatie

11 oktober 2022

Wilt u circulair ondernemen, dan moet u veranderen. U kijkt anders naar processen en naar alle betrokken partijen. Vaak leveren die veranderingen niet alleen nieuwe inzichten, maar ook nieuwe processen of producten op. Om de investeringen hierin terug te kunnen verdienen, kan het verstandig zijn deze innovaties te beschermen. Hoe doet u dat en waar moet u aan denken?

Er zijn verschillende intellectuele eigendomsrechten die u kunt gebruiken om uw innovatie te beschermen:

Octrooi

Heeft u iets geheel nieuws ontworpen en is het een uitvinding van technische aard? Dan kunt u ervoor kiezen een octrooi aan te vragen. Het is wel van belang dat uw uitvinding nog niet op de markt bestaat. Wordt het octrooi verleend, dan kunt u anderen verbieden uw uitvinding te gebruiken. Dit kan erg waardevol zijn. Bedenk wel dat de octrooi aanvraag prijzig is en de bescherming alleen geldt voor het land of de landen waar het octrooi voor is aangevraagd.

Modelrecht

Een modelrecht krijgt u voor de vorm en niet voor de technische werkwijze. Als de vormgeving van uw product erg belangrijk is,  kunt u dus voor een modelrecht kiezen. Een modelrecht is relatief goedkoop te verkrijgen. Goed om te weten is dat er bij aanvraag van het modelrecht geen onderzoek plaatsvindt naar de nieuwheid. U krijgt het modelrecht dus sowieso. Dit betekent wel dat u achteraf geconfronteerd kunt worden met iemand met oudere rechten (als het model toch niet nieuw blijkt te zijn), waardoor de beschermingsomvang van uw modelrecht fors afneemt.

Auteursrecht

Een auteursrecht ontstaat vanzelf. Anders dan voor een octrooi of een modelrecht, hoeft u hier dus niets extra’s voor te doen. Nadeel hiervan is wel dat een auteursrecht nergens centraal wordt geregistreerd en dat het lastiger kan zijn te bewijzen dat u het auteursrecht heeft. Het auteursrecht komt toe aan de maker van het auteursrechtelijk beschermde werk. Ook als u iemand opdracht geeft om een werk te maken, komt het auteursrecht toe aan de maker. Spreek dus bij een opdracht altijd af wie de auteursrechten krijgt. Een auteursrecht rust op ieder werk van wetenschap of kunst. Dat kan een boek zijn, maar ook het ontwerp van een voorwerp of bijvoorbeeld software. Een auteursrecht kan erg waardevol zijn om te hebben. Zorg dus dat u hier altijd goede afspraken over maakt en vastlegt.

Merk of handelsnaam

Als het product of proces zich niet goed leent voor bescherming, kunt u er altijd voor kiezen om een bescherming door middel van een merk of auteursrecht te creëren. Als de naam van het product net zo bekend (of bekender) wordt als het product zelf, kunt u dit goed met een merk beschermen. U krijgt een merk door middel van een merkdepot. U kunt een Nederlands merk krijgen, een Benelux merk, een Europees merk of een wereldwijd merk (en alles daar tussenin). Het merk biedt bescherming voor het land waarvoor het gedeponeerd is en voor de goederen of diensten waarvoor het gedeponeerd is. Een handelsnaam ontstaat vanzelf, zodra u onder een bepaalde naam aan het handelsverkeer deelneemt. Een handelsnaam biedt minder bescherming dan een merk maar kan toch een goede optie zijn in bepaalde situaties.

Licentie

Heeft u uw product, dienst of proces beschermd en wilt u anderen het recht geven dit te gebruiken, dan kunt u licenties (gebruiksrechten) geven. Doe dit altijd schriftelijk met een licentieovereenkomst. Maak goede afspraken over bijvoorbeeld exclusiviteit, territorium, looptijd, beëindiging en aanpassing van de overeenkomst zodat de licentieovereenkomst voor nu en voor de toekomst bruikbaar is. Ook als u uw product, dienst of proces niet met een van de hiervoor genoemde intellectuele eigendomsrechten kunt beschermen, kan een licentieovereenkomst toch een goede oplossing zijn om afspraken te maken over het gebruik van bijvoorbeeld know how. Zo kunt u alsnog een bepaalde bescherming realiseren.

Advies over intellectuele eigendomsrechten

Het vastleggen, beschermen en delen van intellectuele eigendomsrechten is complex en maatwerk. Maar het belang hiervan voor ondernemers en bedrijven is groot. Laat u dus op tijd adviseren en zorg dat het goed geregeld wordt.

Benieuwd hoe u de innovaties in uw onderneming het beste kunt beschermen? Of heeft u andere vragen over intellectuele eigendomsrechten? Neem dan gerust contact met ons op.

Gerelateerde actualiteiten