Herstart van de Regeling Vermindering Verhuurdersheffing Verduurzaming (RVVV)

4 februari 2021

Op grond van de Regeling Vermindering Verhuurdersheffing Verduurzaming (hierna RVVV) kan er fiscaal voordeel worden verkregen voor het verduurzamen van sociale huurwoningen. De RVVV is in 2019 ingevoerd en is een uitbreiding op de toen al bestaande Regeling Vermindering Verhuurdersheffing.

Dat was een dermate ‘groot succes’, dat al in de zomer van 2019 de RVVV weer tijdelijk werd gestopt. Het beschikbare budget was toen namelijk al op. Op dit moment (januari 2021) kan geen nieuwe aanvraag worden gedaan. Wel kan men een al gerealiseerde investering aanmelden.

Heropening RVVV

De RVVV gaat echter weer open. Aanvankelijk stond die heropening gepland op 1 april 2021. Inmiddels is dat uitgesteld tot 1 juli 2021, zodat – althans volgens de nieuwe planning dus – vanaf dat moment er nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend. Oorzaak van de vertraging is dat de markt meer tijd nodig heeft om zich op de invoering van de nieuwe energielabels in te stellen.  

Het nieuwe beschikbare budget bedraagt 150 miljoen Euro. Om in aanmerking te komen moet een verhuurder aan verschillende criteria voldoen.

De RVVV is gewijzigd, omdat de Energie Index is vervallen. Dit keer vormt het NTA 8800 de basis voor de RVVV.

Verduurzaming

Met de verduurzaming mag was worden begonnen als bij de woningen een energielabel op basis van NTA 8800 opgenomen is. Indien een verduurzamingsproject tussen 1 juli 2021 en 1 oktober 2021 wordt aangemeld, mag er een energielabel worden gebruikt met een opnamedatum van na 1 juli 2020 volgens de NTA 8800. Bij meldingen na 1 oktober mag de opnamedatum niet ouder zijn dan 6 maanden. Een gecertificeerd energieprestatieadviseur kan het energielabel registreren in de landelijke database EP-online.

Indien u  als verhuurder woningen wilt verduurzamen, dan is het van belang tijdig de nodige maatregelen te nemen en tijdig een beroep te doen op onder meer de RVVV, zodra die weer heropent.

Naast fiscale en subsidieaspecten zijn er uiteraard ook tal van juridische aspecten die spelen zodra u als verhuurder woningen wilt gaan verduurzamen. Bij het contracteren moet bijvoorbeeld worden gewaarborgd dat bepaalde energiedoelstellingen ook daadwerkelijk met de investering worden gehaald. Daarnaast kan men de huur van een verbeterde woning niet zo maar verhogen. Het is dan ook zaak u dienaangaande goed te laten voorlichten  door ter zake deskundige adviseurs en tijdig de nodige stappen te zetten.

Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard contact opnemen met mr. R.H. van Dijke via r.vandijke@dehaanlaw.nl

Gerelateerde actualiteiten