Kan ik de door mij gemaakte advocaatkosten verhalen op mijn wederpartij?

19 april 2016

Een vraag die cliënten mij vaak stellen is of de kosten die zij voor mijn werkzaamheden maken op de tegenpartij verhaald kunnen worden. De opstelling van de wederpartij maakt het noodzakelijk dat de advocaat werk verricht. Dan is het wel zo eerlijk dat de betaling van de declaratie van die advocaat (de zogenoemde advocaatkosten) voor rekening van de tegenpartij komt, toch?

Het korte antwoord op die vraag is dat de advocaatkosten indien de rechter u gelijk geeft, gedeeltelijk voor rekening van de tegenpartij kunnen komen.

De winnende en de verliezende partij

Hoewel het uitgangspunt is dat de advocaatkosten en de andere kosten die gemaakt worden in een procedure voor eigen rekening van de partijen komen, veroordeelt de rechter de verliezende partij vaak in de proceskosten van de wederpartij. Dat betekent dat de verliezende partij onder andere de kosten die de winnende partij voor de werkzaamheden van zijn advocaat heeft gemaakt moet vergoeden.

Echter, in veruit de meeste soort zaken wordt de verliezende partij niet veroordeeld tot betaling van de werkelijk door de winnende partij gemaakte advocaatkosten, maar worden deze kosten vastgesteld volgens het zogeheten liquidatietarief. Het door de verliezende partij te vergoeden bedrag is afhankelijk van de door de advocaat verrichte werkzaamheden en de hoogte van de ingestelde vordering. Dit bedrag is meestal (een stuk) lager dan het bedrag dat uw advocaat voor zijn werkzaamheden aan u zal factureren.

Indien noch u noch uw wederpartij (volledig) gelijk krijgt van de rechter, zal de rechter vaak bepalen dat iedere partij de eigen proceskosten draagt. De kosten van uw advocaat komen in dat geval volledig voor uw eigen rekening.

Het treffen van een schikking

Het is ook mogelijk dat u met behulp van uw advocaat een schikking weet te treffen met de tegenpartij. In dat geval zult u indien u aanspraak wilt maken op een vergoeding van de kosten van uw advocaat, hierover overeenstemming moeten zien te bereiken met de tegenpartij. Als u hierover niets regelt blijven die kosten voor uw eigen rekening. 

Overige kosten naast advocaatkosten

Voor de volledigheid merk ik op dat u indien u procedeert naast kosten aan de advocaat, vaak ook andere kosten zult moeten maken. Zo moet u de rechtbank (of het gerechtshof in hoger beroep) in veel gevallen zogenaamd griffierecht betalen om te mogen procederen. Denk daarbij ook aan de kosten voor de werkzaamheden van de deurwaarder, het horen van getuigen en het onderzoek door een deskundige. Deze proceskosten kunnen ook aan de verliezende partij worden doorberekend.   

Vraag uw advocaat altijd om een inschatting van de kosten die u in totaal zult maken. Hoewel het voor de advocaat vaak lastig is om in te schatten hoeveel uren hij in totaal aan uw zaak zal moeten besteden, moet hij of zij u in ieder geval een ruwe indicatie kunnen geven. Vraag uw advocaat daarnaast altijd hoe hij of zij de kansen van een procedure inschat. Immers, afhankelijk van de kans van slagen van de zaak kunt u uw proceskosten gedeeltelijk op de tegenpartij verhalen. Maar bedenk ook dat indien u de procedure verliest, de wederpartij zijn kosten gedeeltelijk op u kan verhalen.

Gerelateerde actualiteiten