Annotatie arrest in Libor claim tegen Rabobank – ontvankelijkheidsvragen

20 juni 2024

In collectieve acties spelen ontvankelijkheidsvragen een cruciale rol. De huidige ervaringen met het collectieve actierecht zijn – in zekere zin – nog heel beperkt. Dat komt doordat veel zaken blijven hangen bij de ontvankelijkheidsvragen. De collectieve actie die door stichting Elco is gestart met betrekking tot de Libor affaire en het Euribor schandaal is daar een uitstekend voorbeeld van.

Recent heeft het Gerechtshof Amsterdam een uitspraak gewezen in een al in 2017 door stichting Elco Foundation aanhangig gemaakte procedure om de schade die haar achterban heeft geleden als gevolg van het rente-kartel in de Libor-affaire (ECLI:NL:GHAMS:2024:451) op te eisen. Nu, bijna 7 jaar later!, heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan over (i) de internationale rechtsmacht van de Nederlandse rechter om kennis te nemen van vorderingen verband houdende met dit kartel en (ii) de ontvankelijkheid van de collectieve actie op basis van de in de Nederlandse wet vastgelegde procesrechtelijke regels voor het instellen van een collectieve actie.

Atti Kok en Jesse van Bruggen hebben deze uitspraak gedetailleerd besproken in JIN 2024/74 (https://opmaat.sdu.nl/content/p1-825116). Er vallen behoorlijk wat kanttekeningen te plaatsen bij de wijze waarop het gerechtshof Amsterdam tot haar oordeel is gekomen in deze uitspraak. Dat gaat zowel omtrent de overwegingen ter zake de rechtsmacht als het toepasselijk recht op dergelijke schadevergoedingsvorderingen. Het ziet er naar uit dat deze zaak voorlopig het stadium van inhoudelijke behandeling nog niet zal bereiken, althans dat is onze verwachting. Er is volgens ons namelijk genoeg reden om in deze zaak cassatie in te stellen. Daarbij zullen de ontwikkelingen in het truck kartel (waar het ook nog steeds gaat over de ontvankelijkheidsvragen) die thans voorligt bij de Hoge Raad een belangrijke rol gaan spelen.