Opnieuw verlenging Tijdelijke Wet COVID-19

1 oktober 2020

Naar aanleiding van het uitbreken van het coronavirus heeft de wetgever in het voorjaar juridische voorzieningen getroffen, waaronder de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Met de invoering van deze wet kunnen onder meer algemene vergaderingen van rechtspersonen via elektronische weg worden gehouden, ook wanneer de statuten van de rechtspersoon daarin niet voorzien. Ook biedt de wet de mogelijkheid voor een notaris om ‘op afstand’ een testament en een hypotheekvolmacht te passeren indien een cliënt niet in persoon bij de notaris kan verschijnen.

In eerdere blogs zijn wij nader ingegaan op deze tijdelijke wet. Zie hiervoor:

In eerste instantie zou de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid gelden tot 1 september 2020. In augustus werd duidelijk dat – gelet op de ontwikkeling van het Corona-virus – de faciliteiten die de wet biedt langer opportuun zouden moeten zijn en is de wet verlengd tot 1 oktober. Inmiddels is de werking van de wet opnieuw verlengd tot 1 december 2020. In de toelichting op het verlengingsbesluit is daarnaast het voornemen geuit om minimaal twee maanden van tevoren aan te kondigen wanneer de tijdelijke voorzieningen van de wet definitief zullen vervallen. Deze toevoeging is onder meer bedoeld om duidelijkheid te scheppen voor rechtspersonen ten behoeve van reeds ingeplande en nog in te plannen (digitale) algemene vergaderingen.

Voor meer vragen over de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid kunt u contact opnemen met een van onze ondernemingsrechtspecialisten.

Gerelateerde actualiteiten