Persbericht: Ruim 5.000 inwoners uit aardbevingsgebied dagvaarden de NAM vanwege emotieschade

11 december 2018

Vandaag is een ongebruikelijk omvangrijke dagvaarding afgeleverd bij de NAM in Assen. Ruim 5.000 gedupeerden eisen een verklaring voor recht dat de NAM ook tegenover deze inwoners aansprakelijk is voor de immateriële schade. De dagvaarding beslaat ruim 20.000 pagina’s. De eisers worden bijgestaan door DeHaan Advocaten en Notarissen.

Op 1 maart 2017 bepaalde de rechter al in het proces van 120 eisers dat de NAM aansprakelijk is voor de door hen geleden immateriële schade en de gemaakte kosten (betaalde huur en hypotheekrente) die hun doel hebben gemist. Voor deze 120 personen zullen binnen enkele weken concrete bedragen worden gevorderd bij dezelfde rechter. Sindsdien hebben zich duizenden particulieren gemeld, die ook hun immateriële schade vergoed willen hebben. De groep bestaat naast woningeigenaren uit een groot aantal huurders, die door de Woonbond en huurdersorganisaties zijn gewezen op de mogelijkheid hun schade te claimen.

De eisers willen niet alleen erkenning van de aansprakelijkheid van de NAM, maar vragen tevens om een vergoedingssysteem op te zetten waarbij categorieën worden gemaakt waarin de verschillende gevallen kunnen worden ingedeeld. Bij grote letstelschadezaken als deze is dat de meest aangewezen manier om schade te vergoeden. Uiteindelijk zullen alle inwoners uit het aardbevingsgebied die immateriële schade hebben geleden in aanmerking moeten komen voor een vergoeding. Daarbij gaat het om vele duizenden personen die van geval tot geval verschillen.

“Van elke eiser is bekend welke impact de aardbevingen op zijn of haar leven heeft gehad”, legt Pieter Huitema, behandelend advocaat, uit. “Het gaat dan om angsten, zorgen en gevoelens van onveiligheid. Bovendien krijgen zij te maken met allerlei toestanden bij versterking van hun woningen: ze moeten tijdelijk ergens anders wonen, krijgen aannemers en schade-experts over de vloer. Hun woongenot wordt ernstig geschaad en dat moet worden gecompenseerd.”