Persbericht: Uitspraak Hof van Discipline teleurstellend

7 september 2018

Vandaag, 7 september 2018, deed het Hof van Discipline uitspraak in de tuchtzaak tegen DeHaan Advocaten en Notarissen inzake de gehanteerde beloningsstructuur in de procedure aangaande schade van woningeigenaren ten gevolge van waardevermindering door aardbevingen.

Het Hof van Discipline heeft geoordeeld dat DeHaan Advocaten en Notarissen laakbaar heeft gehandeld in de afspraken rond de zaak van de waardevermindering van woningen door de aardbevingen. “Wij zijn teleurgesteld over deze uitspraak”, meldt directeur Hans Silvius. “Er blijkt nog steeds veel onduidelijkheid te bestaan over wat er wel of niet mag in dit soort zaken.”

“Met dit in het achterhoofd gaan we de komende dagen de beslissing van het Hof van Discipline grondig bestuderen”, zegt Silvius. “Wij respecteren de uitspraak en zullen uitvoering geven aan de beslissing. Daarover zullen we in overleg treden met de deken, mr. Geene.”

De deken had de oorspronkelijk klacht tegen DeHaan ingediend en kreeg dus gelijk van het Hof. Silvius: “We vertegenwoordigen in de procedure tegen de NAM zo’n 10.000 mensen die de waardedaling van hun woning gecompenseerd willen hebben. Hun belang heeft altijd voorop gestaan en zal altijd voorop staan. We voelen ons gesterkt door hun vertrouwen, ook al omdat er vanuit de deelnemers geen enkele klacht is ingediend.”

Lees hier de volledige beslissing van het Hof van Discipline.