Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten aangenomen en in werking getreden

29 april 2020

Kort geleden schreven wij een blog over de al aangekondigde Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten.

Inmiddels is het wetsvoorstel aangenomen, op 24 april 2020 gepubliceerd in de Staatscourant en op 25 april 2020 in werking getreden. De wet ziet op tijdelijke huurovereenkomsten die eindigen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020 en maakt het eenvoudig gezegd mogelijk om deze tijdelijk te verlengen.