Vastgoed in 2023: Drie wijzigingen uit het belastingplan

15 november 2022

Wilt u komend jaar vastgoed kopen en/of verhuren? Vanuit het Belastingplan 2023 zijn er een aantal relevante wijzigingen die per 1 januari van kracht gaan. In dit artikel lichten we drie veranderingen toe.

1. Het algemeen overdrachtsbelastingtarief wordt per 1 januari 2023 verhoogd van 8% naar 10,4%

Dit tarief is van toepassing op alle verkrijgingen die niet in aanmerking komen voor het verlaagde tarief van 2% en waarop geen vrijstelling van toepassing is. De verkrijgingen die onder het algemeen overdrachtsbelastingtarief vallen zijn onder meer de verkrijging(en) van:

  • een woning die niet zal fungeren als een hoofdverblijf voor de verkrijger;
  • niet-woningen;
  • bouwgrond;
  • economische eigendom;
  • aanhorigheden, die niet gelijktijdig met de woning (hoofdverblijf) worden verkregen;
  • artikel 4 Wet op belasting van rechtsverkeer aandelen.

2. De eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling voor eigen woning (de jubelton) wordt op 1 januari 2023 verlaagd

Per 1 januari 2023 zal de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning voor zowel kinderen als andere verkrijgers worden verlaagd van € 106.671 naar € 28.947. Deze vrijstelling wordt vervolgens op 1 januari 2024 volledig afgeschaft.

De spreidingsmogelijkheid om deze schenking over 3 kalenderjaren te spreiden komt te vervallen voor schenkingen die voor het eerst in het kalanderjaar 2023 worden gedaan. Voor schenkingen die in het kalenderjaar 2022 zijn gedaan, wordt de spreidingsmogelijkheid verkort tot 2 kalenderjaren. Lees meer over de schenkingsvrijstelling in ons eerdere artikel.

3. De leegwaarderatio geldt niet meer voor woningen die tijdelijk worden verhuurd

De leegwaarderatio geeft u recht op een verlaging van de WOZ-Waarde als u het beleggingsobject verhuurt, waardoor u minder belasting hoeft te betalen. Vanaf 1 januari 2023 wordt de leegwaarderatio echter afgeschaft voor woningen die voor een bepaalde tijd worden verhuurd als bedoeld in artikel 7:271 BW. Voor een woning is die termijn niet langer dan 2 jaar en voor een kamer is die termijn niet langer dan 5 jaar.Ook bij verhuur aan gelieerde partijen zal de leegwaarderatio met ingang van 1 januari 2023 niet meer gelden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over een van deze wijzigingen? Neem contact op met onze specialisten.

Gerelateerde actualiteiten