Mark Jonker Roelants

Mark Jonker Roelants is notaris en als partner verbonden aan DeHaan Advocaten en Notarissen. Daarnaast is Mark voorzitter van de sectie Vastgoedrecht van DeHaan.

Mark is gespecialiseerd in complexe vastgoedvraagstukken, financiering van vastgoed en zekerheden. Mark is na zijn studie rechten in Groningen gaan werken bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag en tot 2007 bij Nauta Dutilh N.V. te Amsterdam en Rotterdam.

Mark is betrokken (geweest) bij de grotere vastgoedprojecten in Nederland. Zijn werkgebied loopt letterlijk van Limburg tot de Waddeneilanden.

Mark geeft regelmatig advies bij verkoop of aankoop van onroerend goed. Mark heeft een ruime ervaring in het opzetten van grote projecten (zoals de grondverwerving, splitsing en uitponding van woning-, winkel en kantoorpanden en aan- en verkoop van onroerend goed portefeuilles, sale en lease back constructies, binnenstedelijke herontwikkeling en het overdragen en het bezwaren van televisiekabelnetwerken en gas- en elektriciteitsnetwerken), het veilen van bijzondere vastgoedobjecten en vergunningen, het begeleiden en adviseren van professionele cliënten zoals corporaties, zorginstellingen, institutionele beleggers en overheden, het redigeren van contracten, het opzetten van structuren en het oprichten van doelvennootschappen.

Mark is als adviseur en penvoerder betrokken geweest bij (her-)financieringtransacties, het opstellen van algemene hypotheekvoorwaarden, geldleningdocumentatie en modelakten voor verschillende Nederlandse banken.

Nevenfuncties

  • Bestuurslid van de Vereniging van Notariële Registergoed Specialisten, een door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) erkende landelijke vereniging van notariële specialisten in vastgoed, schepen en vliegtuigen. 
  • Bestuurslid van de Stichting Friese Vastgoedveiling, de organisatie die in de provincie Fryslân vastgoedveilingen organiseert.
  • Redactieraad van het Notariaat Magazine uitgegeven door de KNB
  • Bestuurslid van de Weekendschool Baljée
  • Bestuurslid van de Groote Sociëteit Leeuwarden

Gerelateerde posts