Ali Ben Daoued

Ali Ben Daoued heeft als advocaat ruime ervaring binnen de juridische dienstverlening. Hij adviseert en procedeert op het gebied van contracten, ondernemingsrecht, insolventierecht, herstructureringen, overnames en vastgoed- en bouwzaken.

Ali is partner en lid van de Raad van Bestuur van ons kantoor.

Rechtsgebiedenregister
Ali Ben Daoued heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Insolventierecht
  • Faillissement
  • Surseance van betaling
  • WSNP
 • Ondernemingsrecht
  • ​​​​​​​Vennootschappen
  • Verenigingen en stichtingen
  • Agentuur en distributie
  • Fusies en overnames
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Beroepsaansprakelijkheid

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.