Agrarisch recht

Het agrarisch recht is actueler dan ooit. Boeren hebben veel vragen of lopen tegen problemen aan. Soms gaat het om problemen die al decennia bestaan, zoals geschillen over erfdienstbaarheden of problemen binnen de maatschap. Maar er zijn ook veel relatief nieuwe problemen waar agrariërs tegenaan lopen, zoals alle problemen rondom stikstof en voor melkveehouders de (overdracht van) fosfaatrechten.

Advies over stikstof, fosfaatrechten en meer

Bij DeHaan Advocaten en Notarissen komen we deze problemen in meerdere situaties tegen: vanuit de notariële kant, waarbij geadviseerd wordt en afspraken worden vastgelegd, maar ook vanuit de advocatuur zijn we dagelijks met de agrarische praktijk bezig. Met roots op het platteland en de voeten in de klei, spreken de specialisten van DeHaan letterlijk en figuurlijk de taal van de boer.

We geven advies, gaan in gesprek met de betrokken partijen en procederen als dat nodig is.

Veel gestelde vragen in het agrarisch recht

We noemden al enkele problemen die spelen voor de agrarische praktijk. Andere veel gestelde vragen zijn:

 • De overheid wil mijn grond onteigenen, wat kan ik doen?
 • Ik heb een geschil met mijn (ver)pachter, welke rechten heb ik?
 • Waar moet ik op letten bij bedrijfsovername binnen de familie?
 • Welke bedrijfsvorm kan ik het beste kiezen voor de samenwerking binnen mijn familie, een maatschap, VOF of BV? En moet ik mijn testament dan ook aanpassen?
 • Ik kreeg een boete van de RVO of de NVWA, bijvoorbeeld vanwege gebreken in de mestboekhouding, welke stappen kan ik nemen?
 • Mijn stallen wil ik graag uitbreiden, maar dit past niet binnen het bestemmingsplan, welke mogelijkheden heb ik?
 • Ik ben het oneens met een geweigerde milieuvergunning of mijn buurman is het oneens met de aan mijn verleende omgevingsvergunning, welke procedure kan ik starten?
 • In ons gebied is ruilverkaveling aan de orde (geweest) en ik ben het hier niet mee eens, hoe dien ik een zienswijze in?
 • Er klopt iets niet in de beslissing van de RVO omtrent de betalingsrechten of subsidies in het kader van GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid), kunnen jullie me helpen met de bezwaarprocedure?
 • Ik heb een geschil over een erfdienstbaarheid van weg of pad, wat zijn mijn rechten en plichten?
 • Ik wil (zo) niet verder binnen de maatschap waarin ik zit, hoe moet ik handelen?
 • De termijn van mijn erfpachtcontract loopt af, heb ik recht op verlenging?
 • Ik heb mijn fosfaatrechten verkocht, maar ik krijg niet betaald, wat nu?

Hulp en advies over agrarisch recht

Voor al uw bovengenoemde problemen of iedere vraag op het gebied van agrarisch recht, kunt u bij ons terecht, zowel bij de advocaten van onze sectie, als bij het notariaat. Het notariaat adviseert u graag en legt in een akte afspraken vast. De advocaten van onze sectie gaan met u in gesprek en proberen het probleem op die manier op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan schuwen we een procedure niet.

Gerelateerde actualiteiten