Jan van Burg

Na zijn studie aan de Rijksuniversiteit Groningen is Jan van Burg in 1983 te Assen beëdigd als advocaat. Sinds 1990 is Jan verbonden aan het kantoor.
Jan beoefent sinds jaar en dag enkel de insolventiepraktijk uit hoofde waarvan hij honderden faillissementen heeft afgewikkeld en ondernemingen in zwaar weer heeft geadviseerd.

Rechtsgebiedenregister
Jan van Burg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht
    • Faillissement
    • Surseance van betaling

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.