Uit elkaar gaan

Of u nu getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of ongehuwd samenwoont, als u uit elkaar gaat heeft dat grote gevolgen. Niet alleen op emotioneel gebied. Er moeten ook veel praktische zaken geregeld worden.

Gaat u de gemeenschappelijke woning verkopen of blijft één van u daar wonen? Moet er bij de uitbetaling van de overwaarde van het huis nog verrekening plaatsvinden van ‘eigen geld’ wat in de woning is gestoken? Hoe verdeelt u de inboedel? En moet uw testament worden aangepast zodat uw ex niets meer krijgt? En hoe zit het eigenlijk met het pensioen dat u heeft opgebouwd?

Verdeling na huwelijk of geregistreerd partnerschap

Als u gaat scheiden zult u vaak een convenant opmaken voordat u de echtscheiding aanvraagt, maar dat is niet altijd zo. In dat geval kunt u terecht bij de notaris voor advies over de verdeling van uw gemeenschappelijke bezittingen.

Verdeling na ongehuwd samenwonen

Bij uit elkaar gaan moeten afspraken worden gemaakt over de gemeenschappelijke woning, inboedel, auto et cetera.

Verdeling woning moet in een notariële akte worden vastgelegd

Wat regelt de notaris in overleg met u?

U bepaalt wie het huis op naam krijgt en de hypotheekschuld draagt. De notaris controleert of uw afspraken over wat de ene partner aan de andere moet betalen juist zijn. De betaling loopt via de kwaliteitsrekening van de notaris.

De notaris maakt de akte op die ervoor zorgt dat degene die volgens uw afspraken eigenaar wordt, het huis op naam krijgt. Daarbij wordt aan de bank gevraagd om de partner die niets meer met het huis te maken heeft ook niet meer aansprakelijk te laten zijn voor de hypotheekschuld.

Soms moet een regeling worden gemaakt voor het geval een ex-partner niet in één keer de overwaarde kan uitbetalen. Of juist als het huis onder water staat.

Let op: ook als het huis al op uw naam stond vóór het huwelijk moet in de meeste gevallen toch een verdelingsakte worden gemaakt.

Gerelateerde actualiteiten