NOW-regeling: uitleg en tips

26 maart 2020

Op 17 maart kondigde de regering de regeling omtrent werktijdverkorting in te trekken en in plaats daarvan een noodfonds op te richten. Op grond van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) kunnen werkgevers een groot deel van de loonkosten gesubsidieerd krijgen.

DeHaan Advocaten en Notarissen organiseerde op 3 april 2020 een webinar over de NOW-regeling inclusief een aantal praktische tips. U kunt het webinar hieronder terugkijken.

Versterk de mentale gezondheid van uw werknemers

De berichten over de ernst en gevolgen van het coronavirus kunnen gevoelens van angst bij uw werknemers aanwakkeren. Thuiswerken is niet voor iedereen een onverdeeld genoegen. Het is belangrijk dat iedereen mentaal fit blijft. Het ministerie van Defensie heeft op 22 maart 2020 een flyer gepubliceerd, ‘Tips & adviezen voor de mentale gezondheid van zorgprofessionals’. Deze tips zijn echter ook goed toepasbaar op anderen dan zorgprofessionals. De tips kunt u hier raadplegen.

Tozo regeling voor ZZP’ers

Veel van onze klanten en relaties werken met ZZP’ers. Ons bereiken berichten dat overeenkomsten van opdracht op grote schaal worden beëindigd. Voor ZZP’ers die in financiële problemen dreigen te komen bestaat er de regeling Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Vanuit goed opdrachtgeverschap raden wij u aan om uw opdrachtnemers op deze mogelijkheid te wijzen. Opdrachtnemers kunnen hiervoor contact opnemen met hun eigen gemeente.

Q&A arbeidsrechtelijke vraagstukken corona

Voor de meest voorkomende vragen en antwoorden over arbeidsrechtelijke vraagstukken die te maken hebben met het coronavirus verwijzen wij u graag naar onze Q&A, te vinden onder downloads.

Administratieve verplichtingen WAB

Om in aanmerking te komen voor de lagere WW-premie dient u met uw werknemer schriftelijk vast te leggen dat deze werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, niet zijnde oproepcontract. Voor arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan vóór 1 januari 2020 heeft u eind vorig jaar uitstel gekregen tot 1 april 2020 om uw administratie aan te passen. De termijn is thans verlengd tot 1 juli 2020.

Versoepeling 30%-regeling (overwerk) WAB

In de WAB is geregeld dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben gewerkt dan de overeengekomen arbeidsomvang. Het coronavirus legt een grote druk op met name de zorg, maar ook de logistiek en bedrijven in de voedselketen. Als gevolg daarvan zullen grote groepen werknemers veel meer werken dan gebruikelijk. Werkgevers die daardoor als gevolg van de coronacrisis hard hun steentje bijdragen om ons land goed te laten functioneren, zouden “gestraft” kunnen worden door een hogere WW-premie. Om die reden zal de regeling voor overwerk worden versoepeld. Voor welke sectoren dit gaat gelden en voor welke duur is nog niet duidelijk. Wij houden u op de hoogte.

1 april 2020: compensatie aanvragen voor slapend dienstverband

We zouden het bijna vergeten, maar met ingang van 1 april 2020 kunt u betaalde transitievergoedingen gecompenseerd krijgen van UWV, voor zover deze betaald zijn om een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen. Het formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ staat vanaf 1 april 2020 op het werkgeversportaal. U logt in op het werkgeversportaal met eHerkenning. Desgewenst kunnen wij u uiteraard bij de aanvraag begeleiden.

Raadpleeg hier het stappenplan van UWV en de documenten die u dient aan te leveren. 

Het slapend dienstverband levert nog steeds veel juridische vragen op. De afgelopen tijd zijn nog veel uitspraken gepubliceerd. Binnenkort publiceren wij een nieuwe blog met daarin een update.

Steun en aandacht voor elkaar

Samen proberen we deze unieke situatie het hoofd te bieden. Vanuit DeHaan Advocaten en Notarissen zullen wij er alles aan doen om u hierbij te steunen. Wij hopen dat deze informatie hieraan een bescheiden bijdrage kan leveren.  Voor actuele informatie, ontwikkelingen en inhoudelijke artikelen verwijzen wij u tot slot graag naar onze COVID-19 helpdesk. Voor vragen of hulp kunt u ons bereiken op corona@dehaanlaw.nl of telefonisch op nummer 088-7373800.

NOW-regeling: uitleg en tips

Tijdens het webinar geven onze specialisten meer uitleg over de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). U komt meer te weten over de achtergrond en inhoud van de NOW. Daarnaast geven onze specialisten u een aantal handige tips.

Bekijk het webinar