Bestuursrecht

Bestuursrecht

Bent u het niet eens met een overheidsbesluit aangaande de bestemming van uw onroerend goed? Is uw aanvraag niet gehonoreerd? Heeft u onterecht een boete gekregen? Wij kunnen u van dienst zijn!
 

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Besluiten van de overheid kunnen ingrijpende gevolgen voor u hebben. Het is van groot belang dat u onmiddellijk actie onderneemt wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de overheid die op u van invloed is. Bijvoorbeeld wanneer uw uitkering wordt stopgezet, er handhavend wordt opgetreden of wanneer uw vergunning wordt ingetrokken. U kunt hiertegen bezwaar maken. Als uw bezwaar wordt afgewezen, kunt u hiertegen in beroep gaan door een beroepschrift in te dienen. Wij kunnen u hierbij helpen. 

Fullservice

Het bestuursrecht heeft veel raakvlakken met andere rechtsgebieden zoals bijvoorbeeld het arbeidsrecht, agrarisch recht en vastgoed. Doordat wij een fullservicekantoor zijn, hebben wij kennis van alle rechtsgebieden in huis. Indien uw zaak meerdere rechtsgebieden bestrijkt, brengen wij kennis uit verschillende rechtsgebieden bijeen.

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

 • het aanvragen van subsidies;
 • een uitkering die stopgezet is en de terugvordering hiervan;
 • het opleggen van een bestuurlijke boete;
 • de afwijzing van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning;
 • de bestemming van uw onroerend goed;
 • het claimen van nadeelcompensatie en planschade. 

Voorbeelden van recente vragen aan onze advocaten op het gebied van bestuursrecht:

 • Ik woon permanent op een recreatiepark en de gemeente geeft aan dat ze dat gaan handhaven. Wat kan ik doen?
 • Ik ben het niet eens met het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente. Welke stappen kan ik ondernemen? En als ik hierdoor schade lijd, wanneer en hoe kan ik dit terugvorderen? 
 • De huishoudelijke hulp die ik krijg wordt stopgezet of aangepast, terwijl de toegezegde hulp nog (lang) niet afloopt. Is dit toegestaan? 
 • Mijn buren willen graag (ver)bouwen en ik ben het hier niet mee eens. Wanneer kan ik actie ondernemen en op welke manier? 
 • Ik ontvang een bijstandsuitkering. De gemeente denkt dat ik samenwoon en wil daarom de uitkering stopzetten. Hoe kan ik bezwaar maken?  
 • Ik heb een vergunning aangevraagd voor een horecapand, maar deze is afgewezen. Hoe onderneem ik actie?
 • Ik lijd schade als gevolg van een actie van de gemeente. Bijvoorbeeld door het afsluiten van een weg. Kan ik deze schade op de gemeente verhalen?  

Deel deze pagina