Huurrecht

Huurrecht

In Nederland zijn verhuurders van onroerend goed gebonden aan strikte regels en genieten huurders van onroerend goed over het algemeen een verregaande mate van huurbescherming. De verhuur van onroerende zaken kan over het algemeen worden onderverdeeld in drie categorieën, te weten woonruimte, winkelruimte en overige bedrijfsruimte. Onder deze laatste categorie worden veelal kantoorruimtes en andere bedrijfsruimtes die geen winkelruimte zijn verstaan. Met name de huurders van woonruimtes en winkelruimtes genieten een grote huurbescherming en in geval van een conflict tussen een verhuurder en een huurder doen beide partijen er verstandig aan een deskundige advocaat in te schakelen.

Er zijn meerdere advocaten bij ons werkzaam die zijn gespecialiseerd in het huurrecht. Zij kunnen u praktisch, snel en gedetailleerd adviseren. Vaak zien we dat huurrecht een onderdeel is van grotere projectontwikkelingen of uitbreidingsvraagstukken. In dat geval werken onze huurrechtadvocaten samen met advocaten van andere secties binnen ons kantoor. Hierdoor kunnen wij u vaak snel een passende en gedetailleerde oplossing bieden of advies geven, zodat u ook weer spoedig verder kunt.

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

 • gerechtelijke procedures tussen verhuurder en huurder;
 • vragen omtrent beëindiging van de huurovereenkomst;
 • overlastkwesties van huurders;
 • het opstellen van huurovereenkomsten winkelruimte, bedrijfsruimte of woonruimte;
 • incassoproblemen in combinatie met beëindiging van huurovereenkomsten;
 • uitleg en toepassing van huurovereenkomsten.

Voorbeelden van recente vragen aan onze advocaten op het gebied van huurrecht zijn:

 • Ik verhuur een winkel aan een huurder. Kan ik deze huurovereenkomst per direct beëindigen?
 • Eén van mijn huurders bezorgt overlast. Wat kan ik daartegen doen?
 • Kan ik de huurprijs tussentijds verhogen?
 • Aan welke opzeggingsgronden moet ik voldoen bij de opzegging van een huurovereenkomst winkelruimte?
 • Heb ik als huurder van een bedrijfsloods huurbescherming?
 • Mijn bedrijfspand is gekraakt. Hoe krijg ik deze krakers uit mijn pand?
 • Ik wil een aantal flatwoningen renoveren. Hoe moet ik daarbij handelen?
 • Ik wil een indeplaatsstelling afdwingen bij mijn verhuurder. Hoe moet ik dat doen en waar moet ik aan voldoen?
 • Als woningbouwcorporatie hebben wij regelmatig last van hennepteelt in huurwoningen. Hoe moeten we daar mee omgaan?
 • Kan ik een huurder bepaalde onderhoudsverplichtingen opleggen?

Deel deze pagina