ICT-recht

ICT-recht

Staat u op het punt een ICT-contract af te sluiten? Is uw website offline geweest door een storing bij uw hostingbedrijf? Bent u niet tevreden over het functioneren van geleverde software? Wilt u een webshop beginnen? Of heeft u een vraag of het verzamelen, opslaan of doorgeven van persoonsgegevens? Wij kunnen u van dienst zijn!

Door de digitalisering van onze samenleving wordt het ICT-recht steeds belangrijker. Het is een rechtsgebied dat zich razendsnel ontwikkelt. Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Daarnaast beschikken wij ook over de benodigde technische kennis. Hierdoor kunnen wij de verbindende schakel zijn tussen de klant en de leverancier. Wij helpen bij het opstellen van heldere overeenkomsten, vertalen de wensen van de klant en lichten vakjargon toe. Daarnaast helpen wij u bij het in kaart brengen van de risico’s. Wat zijn de gevolgen als een website of bepaalde software niet naar behoren werkt? Wie vergoedt eventuele schade? En op welke termijn moet de leverancier een oplossing bieden? 

Wij voorzien zowel klanten (particulier en zakelijk) als leveranciers van advies. Daarnaast staan wij u indien nodig bij in onderhandelingen of procedures.  

Fullservice

Het ICT recht heeft veel raakvlakken met andere rechtsgebieden zoals bijvoorbeeld het intellectueel eigendomsrecht, maar ook met het ondernemingsrecht en contractenrecht. Doordat wij een full service kantoor zijn hebben wij kennis van alle rechtsgebieden in huis. Indien uw zaak meerdere rechtsgebieden bestrijkt, brengen wij kennis uit verschillende rechtsgebieden bijeen.

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

 • het opstellen of beoordelen van (complexe) ICT contracten;
 • het vastleggen van uw recht bij online dienstverlening;
 • de opslag en bewerking van (medische) persoonsgegevens;
 • het werken en opslaan in de cloud;
 • het opstellen of beoordelen van uw algemene voorwaarden;
 • het opstellen of toetsen van uw privacy beleid.   

Voorbeelden van recente vragen aan onze advocaten op het gebied van ICT-recht:

 • Ik wil een webshop laten bouwen of gebruik maken van een standaardpakket. Wie is er verantwoordelijk voor dat de webshop voldoet aan de wet- en regelgeving? 
 • Op een internetforum worden onterechte beschuldigingen over mij geuit. Kan ik hier iets tegen doen?
 • Welke gegevens mag ik op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens opslaan en welke niet?
 • Kan ik het hostingbedrijf van mijn website aansprakelijk stellen voor schade die ik heb geleden door een storing? 
 • Ik ben niet tevreden over de functionering van geleverde software. Wat kan ik doen?  
 • Hoe zit het met de gewijzigde cookiewet? Mag ik de cookiebanner van mijn website halen? 

Deel deze pagina