Arbeidsrecht nieuwsflits | Update NOW 3.0

1 oktober 2020

Lees in één minuut de ontwikkelingen van deze week!

Arbeidsrechtelijke aspecten van thuiswerken

Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, dan kan de werklocatie worden gesloten. Het kan verstandig zijn om de arbeidsrechtelijke aspecten van thuiswerken vast te leggen in een thuiswerkregeling. Denk hierbij aan de regels uit de Arbowet, het monitoren van de werknemers en de regels omtrent personeelsbeoordeling. Het controleren van werknemers die thuis werken kan inbreuk maken op de privacy van de werknemer en is daarom aan strikte voorwaarden verbonden. Heeft u al gedacht aan een uitruil van reiskostenvergoeding tegen het financieren van een thuiswerkplek? Verder is het mogelijk dat het invoeren van een thuiswerkregeling onder het #adviesrecht van de ondernemingsraad valt.

Verlenging NOW

Met ingang van 1 oktober jl. wordt de steunmaatregel NOW met negen maanden verlengd. Let op: er geldt een inspanningsverplichting voor werkgevers om werknemers naar nieuw werk te begeleiden. Werkgevers kunnen een korting op het subsidiebedrag krijgen als zij geen hulp zoeken van UWV bij het vinden van ander werk.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze #arbeidsrecht #specialisten op nummer: 088 – 737 3800 of mail naar info@dehaanlaw.nl

Gerelateerde actualiteiten