Persbericht: NAM moet veehouder alsnog compenseren voor door aardbevingen ingestorte stal

12 februari 2019

Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft vandaag in hoger beroep de NAM verplicht tot het uitkeren van een schadebedrag aan melkveehouder Kruizenga uit het Groningse Rasquert voor het instorten van zijn jongveestal in 2013. Het bedrag is een voorschot op de totale schade aan de stallen en mestkelders van de boer als gevolg van de aardbevingen door gaswinning.

Eerder oordeelde de rechter dat het te complex is om in een kort geding te beoordelen of de schade inderdaad het gevolg is van aardbevingen. Kruizenga ging tegen deze uitspraak in hoger beroep en is vandaag in het gelijk gesteld door het Gerechtshof.

Na de grote aardbeving van Huizinge in 2012 en de verschillende aardbevingen die volgden in 2013 is schade ontstaan aan de mestkelders, stallen, de mestsilo en de woning van Kruizenga. Een complete stal stortte in en het fundament van de mestsilo scheurde, waardoor de silo onbruikbaar werd. Verschillende mestkelders vertoonden lekkages.

Er volgden ellenlange discussies met de NAM over de oorzaak van de schades. Diverse door Kruizenga ingeschakelde deskundigen onderzochten de situatie en waren van oordeel dat de schades zijn te wijten aan de aardbevingen. De NAM ontkende desondanks keer op keer dat de schade door de aardbevingen was veroorzaakt.

Door de schade dreigde faillissement voor Kruizenga: zijn vee moest elders worden opgefokt, de melkveehouder verloor een deel van zijn fosfaatrechten en er ontstond veel gevolgschade voor zijn onderneming.

Advocaat Pieter Huitema (DeHaan Advocaten en Notarissen) spande in oktober 2018 namens Kruizenga een kort geding aan bij de rechtbank in Assen om een voorschot op de totale miljoenenschade te vragen, zodat faillissement kon worden afgewend. De kortgedingrechter wees de vordering af. Het Hof denkt daar nu anders over en dwingt de NAM tot het uitkeren van een voorschot voor in ieder geval de ingestorte stal. De andere schades zullen volgens het Hof in de bodemprocedure moeten worden onderzocht. De totale schade loopt in de miljoenen.

Volgens Huitema is het oordeel van het Gerechtshof terecht en heeft de NAM een flinke tik op de vingers gekregen. “Ook ander boeren in het aardbevingsgebied kunnen hier hun voordeel mee doen”, aldus Huitema. “Het arrest vormt ook een goed uitgangspunt om alle andere schade vergoed te kunnen krijgen. Kruizenga kan met dit voorschot en een door de verzekeraar uit te keren bedrag in ieder geval zijn stal weer opbouwen en zijn bedrijf weer op orde brengen. De vergoeding van de andere schades door de NAM is nog slechts een kwestie van tijd.”