Persbericht: NAM ziet af van cassatie: laatste fase schadeafwikkeling bereikt

24 april 2018

NAM ziet af van cassatie: laatste fase schadeafwikkeling bereikt

De termijn waarbinnen de NAM cassatie in kon stellen tegen het arrest van het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden, in de procedure over waardevermindering van onroerend goed door aardbevingen, is verstreken. Met het afzien van cassatie wordt voor de bijna 5.000 huizenbezitters, verenigd middels Stichting WAG, een belangrijke stap gezet naar de eindfase van dit omvangrijke proces.

Cassatie was de laatste juridische verweermogelijkheid van de NAM, die op 23 januari jl. opnieuw aansprakelijk werd gehouden voor de waardevermindering van woningen in het bevingsgebied. De NAM is verplicht tot het vergoeden van schade. Niet pas bij verkoop van de woning, maar al op voorhand en onafhankelijk van het feit of de woning of het pand fysieke schade heeft ondervonden.

Het instellen van cassatie zou niet hebben geleid tot een nieuwe inhoudelijke behandeling van de feiten, de Hoge Raad zou enkel controleren of het proces juist is gevolgd. “Het afzien van cassatie is de enige juiste beslissing: het zou tot grote maatschappelijke verontwaardiging hebben geleid”, aldus WAG voorzitter Lolke Weegenaar. “We kunnen nu eindelijk zorgen voor gerechtigheid voor onze deelnemers”.

Stichting WAG gaf na het arrest op 23 januari jl. al aan zo snel mogelijk met de NAM om tafel te willen om compensatie te berekenen. Weegenaar: “Wij hebben in de drie maanden waarin de NAM in cassatie kon gaan natuurlijk niet stilgezeten. De methodiek waarmee de individuele schades kunnen worden berekend is inmiddels in een vergevorderd stadium, met deze methodiek kunnen we de NAM op korte termijn in rechte aanspreken voor de individuele waardevermindering van onze deelnemers.” Gelijktijdig voert het bestuur van de stichting sinds eind februari regelmatig overleg met de NAM.