UBO-register live vanaf 27 september 2020

7 juli 2020

Op 3 juli 2020 hebben de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Financiën een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer geschreven ten aanzien van de aanpak van witwassen. In deze brief is onder meer vermeld dat het UBO-register per 27 september 2020 operationeel zal worden. Bedoelde brief is te raadplegen via deze link.

Vanaf 27 september 2020 moeten rechtspersonen zelf informatie over hun UBO’s verzamelen, bijhouden en registreren in het UBO-register. Bestaande entiteiten moeten hun UBO’s binnen 18 maanden na inwerkingtreding van het register inschrijven. Nieuw op te richten rechtspersonen moeten hun UBO(‘s) echter al registreren wanneer zij zich voor het eerst aanmelden bij het handelsregister voor de registratie van hun onderneming.

Onze collega’s Pieter van Drooge en Rienk Talstra schreven al eerder over het wetsvoorstel.

Meer over het UBO-register

Het UBO-register en de kwalificatie van UBO kan vergaande gevolgen met zich meebrengen. Wilt u meer weten over het UBO-register of wilt u weten of een UBO bent? Neem gerust contact op met Rienk Talstra (r.talstra@dehaanlaw.nl) of Pieter van Drooge (p.vandrooge@dehaanlaw.nl).

Gerelateerde actualiteiten