Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen in de Eerste Kamer

10 november 2020

In navolging op de Tweede Kamer, heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen eerder vanmiddag aangenomen. Nadat het eerste wetsvoorstel reeds in 2016 werd ingediend, is invoering nu daadwerkelijk in zicht.

Het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen is bedoeld om de regelgeving voor het bestuur en toezicht bij de verschillende soorten rechtspersonen aan te vullen, te uniformeren en te verduidelijken. Dit wetsvoorstel is met name van belang voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

In onze eerdere blogs zijn wij ingegaan op de inhoud van het wetsvoorstel en de vraag of invoering aanleiding geeft tot wijziging van uw statuten. Zie hiervoor onze eerdere blog.

Bij memorie van antwoord van 28 oktober 2020 is de Minister nog ingegaan op enkele vragen uit het voorlopig verslag van de fracties van GroenLinks, de ChristenUnie en de SGP; het wetsvoorstel zoals dat er op het moment van schrijven van voormelde blogs lag, is vandaag desalniettemin als hamerstuk aangenomen. De datum van inwerkingtreding is thans nog onbekend. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat, zullen wij hier in een volgende nieuwsupdate melding van maken.

Voor meer informatie over de inhoud van het wetsvoorstel kunt u contact opnemen met een van onze (kandidaat-)notarissen.

Gerelateerde actualiteiten