Energierecht

Voor veel mensen is energie vanzelfsprekend. Er wordt een knop omgedraaid en er is licht in de duisternis of een warmtebron om op te koken. Een ondernemer die zich bezighoudt met energie weet dat achter deze vanzelfsprekendheid complexe vraagstukken liggen. De transitie van conventionele naar duurzame energiesystemen, congestie op het net, de opkomst van nieuwe energiebronnen zoals waterstof of het exploiteren van een warmtenet.

Wie zich bezighoudt met energie, krijgt ook te maken met de wetgeving daarover. Het energierecht beslaat veel uiteenlopende (rechts)gebieden, waarbij iedere vorm van energie wordt gereguleerd. Vaak is deze regelgeving verweven met andere rechtsgebieden. Neem bijvoorbeeld warmte. Daarop is de Warmtewet van toepassing. Maar een verhuurder die huurders heeft die zijn aangesloten op een warmtenet, moet ook rekening houden met het huurrecht. Vraagstukken die vragen om specialistische kennis. 

Het team energierecht van DeHaan Advocaten bestaat uit juristen uit verschillende disciplines. Zij adviseren over vraagstukken die de gehele energieketen beslaan; zoals warmteprojecten, claims omtrent de aansluitplicht van een netbeheerder, het realiseren van een (duurzaam)energieproject en het adviseren en procederen over contracten binnen de energiesector.

Heeft u ook een vraagstuk over energierecht? Neem dan contact op met een van onze specialisten.   

GERELATEERDE ACTUALITEITEN