Contractenrecht

Contractenrecht

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een overeenkomst? Worden afspraken die gemaakt zijn niet nagekomen en wilt u daarom een overeenkomst ontbinden? Of heeft u een geschil naar aanleiding van een overeenkomst? Wij kunnen u van dienst zijn!
 

Contractenrecht

In het dagelijks leven krijgt u, zowel privé als zakelijk, regelmatig te maken met overeenkomsten van uiteenlopende strekking. Een goede overeenkomst voorkomt veel onduidelijkheid, geschillen en kosten. Wanneer een overeenkomst wordt gesloten kunnen partijen het over het algemeen goed met elkaar vinden. Reden temeer om dan ook vast te leggen hoe met elkaar om te gaan wanneer er een geschil ontstaat. 

Voor het opstellen van een goede overeenkomst moeten verschillende vragen worden beantwoord. Dat lijkt vaak eenvoudig, maar het zit vaak in de details. Een mooi voorbeeld: wij werden laatst gevraagd om de afspraken die twee partijen gemaakt hadden vast te leggen in een franchiseovereenkomst. Een van de afspraken die vast gelegd moest worden: “De franchisenemer moet 75% van de inkoop doen bij de franchisegever”. Een afspraak die op het eerste oog heel duidelijk lijkt. De vraag die wij aan beide partijen stelden: “Is dat 75% gebaseerd op de inkoopprijs, de verkoopprijs of op de aantallen producten/stuks?” De partijen wisten op deze vraag geen antwoord te geven, terwijl het antwoord op deze vraag een wereld van verschil zou zijn. Wanneer hier van te voren niet over nagedacht zou worden, zouden er later grote discussies over kunnen ontstaan. Wij fungeren niet alleen als schrijver van een contract, maar ook als meedenkende sparringpartner. Zo worden er geen zaken over het hoofd gezien. De relatief beperkte investering voor een goed contract verdient zich altijd terug. 

Fullservice

Het contractenrecht heeft veel raakvlakken met andere rechtsgebieden zoals bijvoorbeeld het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en vastgoed. Doordat wij een fullservicekantoor zijn, hebben wij kennis van alle rechtsgebieden in huis. Indien uw zaak meerdere rechtsgebieden bestrijkt, brengen wij kennis uit verschillende rechtsgebieden bijeen.

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

  • het opstellen en beoordelen van contracten;
  • het beëindigen van contracten (opzeggen, ontbinden, vernietigen);  
  • het ingebreke stellen bij het niet naleven van een contract;
  • het in kaart brengen van risico’s bij niet nakoming door bijvoorbeeld faillissement;
  • geschillen naar aanleiding van een overeenkomst.

Voorbeelden van recente vragen aan onze advocaten op het gebied van contractenrecht:

  • Ik heb per e-mail een reactie gekregen dat de offerte akkoord is. Leidt dit tot een geldige overeenkomst? 
  • De wederpartij komt zijn afspraken niet na. Kan ik onze overeenkomst ontbinden?  
  • Ik heb afspraken vastgelegd op een a4tje, kunnen jullie dat vastleggen in een rechtsgeldige overeenkomst?
  • Hoe zorg ik ervoor dat we in Nederland kunnen procederen en beslagleggen bij geschillen met een buitenlandse contractpartij?
  • Ik wil mijn overeenkomst overdragen aan iemand anders, kan dat?

Deel deze pagina