Onderwijsrecht

Wilt u het dienstverband van uw werknemer beëindigen? Heeft u een verschil van mening met de medezeggenschapsraad? Welke arbeidsrechtelijke gevolgen kleven aan beleidsbeslissingen en hoe kunt u daar het beste mee omgaan? De onderwijsrecht specialisten van DeHaan Advocaten en Notarissen denken graag met u mee!

Wij kennen de onderwijssector en voorzien vele onderwijsinstellingen in het hele land van advies over arbeidsrechtelijke en typisch onderwijsrechtelijke kwesties. Wij staan hen indien nodig bij in onderhandelingen of procedures. Ook onderwijswerknemers  kunnen bij ons terecht.

Onze ondersteuning hoeft niet direct te leiden tot het geheel overnemen van de kwestie, maar kan ook bestaan uit een eerste beoordeling van de situatie. Of het adviseren op de achtergrond. Daarnaast kunnen wij kennissessies en trainingen verzorgen, die in overleg met u geheel op uw organisatie kunnen worden toegespitst.

Full-service op het gebied van onderwijsrecht

In het onderwijsrecht komen verschillende rechtsgebieden samen. Op het gebied van arbeidszaken wordt in het onderwijs onderscheid gemaakt tussen openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs. Verder verschillen de ontslagprocedures van procedures over andere beslissingen en kent het onderwijs diverse, van elkaar afwijkende, cao’s. Daarnaast heeft het onderwijsrecht raakvlakken met medezeggenschap, aansprakelijkheidsrecht en bestuursrecht. Al deze kennis hebben wij in huis en zetten wij in voor een optimale begeleiding.

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

•           benoeming en ontslag;

•           procedures bij de commissie van beroep;

•           juiste toepassing cao’s;

•           medezeggenschap;

•           passend onderwijs;

•           bekostiging en huisvesting;

•           WNT en governance.