Bestuurdersaansprakelijkheid in een faillissement

Bestuurdersaansprakelijkheid in een faillissement

Bent u als bestuurder door een curator aansprakelijk gesteld wegens onbehoorlijk bestuur? Wij kunnen u van dienst zijn!

Het komt regelmatig voor dat een curator een bestuurder van een rechtspersoon (zoals B.V., vereniging of stichting) persoonlijk aansprakelijk stelt voor de schulden die in een faillissement onbetaald blijven (het zogenaamde faillissementstekort). Wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur, kan de curator bestuurders aansprakelijk stellen voor het faillissementstekort.

Uiteindelijk worden dergelijke zaken vaak geschikt tussen de curator en de bestuurders. Als een schikking niet mogelijk is, komt het tot een procedure voor de rechtbank, zodat de rechter moet oordelen of de bestuurder aansprakelijk is. Naast degene die bij de Kamer van Koophandel als bestuurder staat ingeschreven op het moment van het faillissement, kunnen ook oud-bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor handelingen tijdens hun bestuur. Hetzelfde geldt voor personen die officieel niet de touwtjes in handen hebben, maar die feitelijk wel als leidinggevende zijn aan te merken.

Of er sprake is van onbehoorlijk bestuur, hangt altijd af van de omstandigheden. Sommige gevallen van onbehoorlijk bestuur zijn wettelijk omschreven: het niet voldoen aan de deponeringsplicht of de boekhoudplicht. Een curator zal altijd nagaan of de boekhouding van een onderneming goed is bijgehouden (de boekhoudplicht) en of de jaarstukken tijdig zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (de deponeringsplicht). Is dat niet het geval, dan is de bestuurder volgens de wet automatisch schuldig aan ‘onbehoorlijk bestuur’. Behoudens tegenbewijs wordt het onbehoorlijk bestuur vermoed de oorzaak te zijn van het faillissement.

Voorbeelden van recente vragen aan onze advocaten op het gebied van bestuurdersaansprakelijk in een faillissement:

  • De curator van mijn failliete B.V. stelt mij in privé aansprakelijk omdat de jaarrekening niet tijdig is gedeponeerd. Dat blijkt een fout van mijn accountant te zijn. Loop ik nu een risico? Zo ja, kan ik mijn accountant aanspreken?
  • Een schuldeiser probeert mij, als bestuurder, persoonlijk aansprakelijk te stellen voor zijn schade. Kan hij dat, buiten de curator om?
  • Ik ben samen met een ander bestuurder van een failliete B.V. en word door de curator aansprakelijk gesteld voor handelingen die door mijn medebestuurder zijn gepleegd. Ik wist daar niets van. Loop ik nu een risico?
  • De curator stelt mij als bestuurder aansprakelijk omdat een jaarrekening niet tijdig is gedeponeerd. Hoe kan ik aantonen dat het faillissement van de vennootschap niet aan mijn handelen te wijten is?
  • Ik ben bestuurder van een failliete BV. De curator verwijt mij dat ik vlak vóór het faillissement een managementfee heb ontvangen en eist dat bedrag terug. Ik heb alle salarissen netjes betaald; waarom zou ik geen recht hebben op mijn managementfee?
  • De curator verwijt mij dat ik als bestuurder de onderneming te lang heb voortgezet terwijl die onderneming verliesgevend was. Daardoor zijn de schulden te hoog opgelopen. De curator probeert mij nu voor die schulden aansprakelijk te stellen. Is dat terecht?

Deel deze pagina