De Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt wel de grootste wetswijzing sinds de invoering van de Grondwet in 1848 genoemd. Dat is ook niet vreemd wanneer je bedenkt dat in de Omgevingswet 26 wetten worden samengevoegd tot die ene wet. Ook zullen 60 algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) worden samengevoegd tot 4 AMvB’s en 75 ministeriële regelingen tot 1 ministeriële regeling.

Het blijft echter niet bij samenvoegen van wetten. In de nieuwe wetgeving is ook veel veranderd. Zo hebben gemeenten niet meer een veelheid aan bestemmingsplannen, maar nog maar 1 omgevingsplan. Ook is voor het bouwen van sommige gebouwen de vergunningplicht vervangen door een meldingsplicht en wordt door de wetgever veel verwacht van participatie.

Over deze onderwerpen en meer informeert DeHaan u graag. Op deze pagina vindt u blogs van de specialisten van DeHaan over verschillende onderwerpen die van belang zijn door de invoering van de Omgevingswet. Mocht u over deze blogs een vraag hebben, neem dan contact met ons op.

GERELATEERDE ACTUALITEITEN