Arbeidsrecht update | Wet verbetering poortwachter: tips voor de praktijk

25 september 2023

Lees in één minuut de ontwikkelingen van de afgelopen week:

De Wet verbetering poortwachter bevat diverse regels om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. De doelstelling is om werknemers duurzaam te re-integreren in een functie die aansluit bij hun capaciteiten. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen door de werkgever het verzuim van de werknemer korter maakt. De werkgever moet alle stappen en keuzes in het traject vastleggen in een re-integratieverslag. In de praktijk blijkt het uitvoeren en naleven van de Wet verbetering poortwachter niet altijd even makkelijk. Het UWV heeft daarom recentelijk een aantal belangrijke aandachtspunten en tips op een rij gezet:

Goede documentatie met een heldere onderbouwing

Als de werknemer niet kan terugkeren naar zijn eigen functie, moet de werkgever andere mogelijkheden binnen het bedrijf verkennen. De re-integratie in het eerste spoor moet de werkgever duidelijk en helder vastleggen in het re-integratieverslag. Het belangrijkste is dat de werknemer duurzaam re-integreert in een functie die aansluit bij de capaciteiten en wensen van de werknemer. Het UWV toetst vervolgens of er voldoende inspanning is geleverd om de werknemer binnen een bepaalde functie te plaatsen en of de werkgever alle passende opties heeft verkend. Hierbij is het voornamelijk van belang dat alle (on)mogelijkheden duidelijk worden vastgelegd en helder worden onderbouwd. Voor grote bedrijven kan het verstandig zijn een arbeidsdeskundige in te schakelen om het eerste spoor goed in kaart te brengen.

Ook bij arbeidsconflict geldt de Wet verbetering poortwachter

Bij een arbeidsconflict richten werkgever en werknemer zich vaak meer op het beslechten van het conflict dan op het re-integratietraject. Desalniettemin moet de werkgever zich nog steeds houden aan de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter. Tijdens het ziektetraject heeft de bedrijfsarts een adviserende rol. Zo kan een bedrijfsarts bijvoorbeeld adviseren om een gesprek te voeren met de werknemer, om een mediator in te schakelen of om tijdelijk geen contact op te nemen met elkaar. Dit soort stappen kunnen worden vermeld als processtap in de formulieren. Voor het UWV moet duidelijk zijn dat beide partijen zich hebben ingespannen om een geslaagd eindresultaat te behalen.

Tweede spoor tijdig en gericht inzetten

Als de werknemer niet meer terecht kan bij zijn huidige werkgever, moet passend werk worden gezocht bij een andere werkgever. Belangrijk is dat de werkgever niet te lang wacht met het inzetten van het tweede spoor, wanneer duidelijk is dat iemand niet kan re-integreren binnen het bedrijf. Soms blijven werknemers tijdens hun re-integratie losse klusjes of werkzaamheden verrichten, maar dit is uiteindelijk geen duurzame hervatting van hun werk. Het is dan belangrijk dat de werkgever gericht en adequaat opzoek gaat naar passend werk buiten zijn organisatie. Hierbij is het volgens het UWV van belang dat niet in het wilde weg moet worden gezocht of gesolliciteerd. Breng duidelijk in kaart wat de werknemer heeft aan ervaring, scholing, vaardigheden en de door de bedrijfsarts vastgestelde beperkingen en maak op basis hiervan een zoekprofiel van mogelijke functies voor de werknemer.

Gerelateerde actualiteiten