Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen treedt per 1 juli 2021 in werking

14 december 2020

Afgelopen vrijdag (11 december) is bekend geworden dat het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen per 1 juli 2021 in werking treedt. Vanaf 1 juli 2021 zullen rechtspersonen ten aanzien van hun statuten rekening moeten houden met de wijzigingen die voortvloeien uit dit wetsvoorstel. Concreet betekent dit dat de statuten van nieuw op te richten stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen direct moeten voldoen aan de nieuwe wettelijke regels.

Bestaande entiteiten kunnen – afhankelijk van de inhoud van hun statuten – eveneens worden geconfronteerd met de nieuwe regels. Voor de meeste wijzigingen krijgen bestaande entiteiten de tijd om hun statuten hierop aan te passen. Desalniettemin kan het raadzaam zijn voor bestaande entiteiten om hun statuten in lijn te brengen met de nieuwe wettelijke regels.

In onze eerdere blogs zijn wij ingegaan op de inhoud van het wetsvoorstel en de vraag of invoering aanleiding geeft tot wijziging van uw statuten.

Zie hiervoor:

Voor meer informatie over de inhoud van het wetsvoorstel kunt u contact opnemen met een van de (kandidaat-)notarissen van DeHaan Advocaten en Notarissen.

Gerelateerde actualiteiten