Notariaat

Notariaat

Wie een financiele verplichting aangaat, komt in aanraking met de notaris. Hij of zij legt gemaakte afspraken en verklaringen rechtsgeldig vast in een notariële akte, die als houvast dient bij toekomstige veranderingen of bij eventuele conflicten. Ook werkzaamheden die uit een akte voortkomen worden door de notaris geregeld. Uiteraard geeft de notaris, als juridisch adviseur, voorafgaand aan het opstellen van een akte deskundig advies.

Rechtsgebieden