OrangGO

OrangGO

In december 2014 startten 9 voormalige medewerkers van een gefailleerde ICT-onderneming in Zwolle een nieuw bedrijf: OrangGO. Gespecialiseerd in het ontwikkelen van geavanceerde software. Expertise en ambitie waren in ruime mate aanwezig. De complexiteit van de organisatiestructuur en de contractvorming vereiste echter specifieke en hoogwaardige juridische en fiscale kennis.

Daarvoor klopte het bedrijf aan bij De Haan Advocaten & Notarissen. In het bijzonder bij Albert Kraster, sinds 2002 als notaris aan het kantoor verbonden en gespecialiseerd in ondernemingsrecht, vennootschapsrecht en vastgoedrecht. Daarnaast heeft hij een pragmatische kijk op notarieel juridische vraagstukken en hanteert een adequate aanpak. Deze competenties kwamen uitstekend van pas bij de start van OrangGO.

Uitgangspunt
In oktober 2014 ging het Zwolse ICT-bedrijf Salland Engineering Software failliet. De assets van Salland werden voor een deel overgenomen door de Amerikaanse multinational PDF Solutions. Vervolgens deed PDF aan enkele softwarespecialisten van Salland het verzoek een bedrijf te starten om de support en de maintenance van de bestaande producten over te nemen. Dit onder toezegging van een exclusief contract.

Daarop besloten 9 specialisten hun krachten te bundelen en gezamenlijk de stap naar het ondernemerschap te wagen. Als complementaire partners met ieder hun eigen expertise. “Dat is vanaf het begin de insteek geweest,” zegt André Stoelwinder, één van de partners. “We konden deze stap alleen zetten door als team te opereren. Alle expertise was nodig om ons te committeren aan de klant.”

Vraagstukken
Om het initiatief te concretiseren, lagen er meerdere vraagstukken op tafel. “De zoektocht naar een goede ondernemingsstructuur, de contractvorming met een Amerikaanse partij en het opstarten van een bedrijf met 9 partners. En met het verzoek zo snel mogelijk te kunnen beginnen,” legt Albert Kraster uit.

Overeenkomst
Dat was geen eenvoudige zaak, aangezien naast de juridische elementen ook het ‘menselijke aspect’ een rol speelde. “Met name omdat iedereen ondernemer moest worden, terwijl we van huis uit techneuten zijn,” zegt partner Henri Hannink. “Dat vraagt om een andere mindset, waarbij je zowel afspraken maakt over de benefits, als ook over diverse voorwaarden en risico’s. Dat kan een struikelblok zijn en moet je dus goed regelen. Gelukkig konden we altijd een beroep doen op de expertise van Albert en vraagstukken aan hem voorleggen.”

Kraster: “Ik vind dat, buiten de juridische advisering, ook mijn rol. Op basis van een goede vertrouwensband, want daar begint het mee. Vanuit mijn eigen achtergrond, ik ben ooit gestart als ondernemer, weet ik welke valkuilen er zijn en hoe je moet handelen. Maar ik begrijp ook de gevoeligheden. Het is volstrekt logisch dat ook ‘het thuisfront’ vragen heeft. Bij een bedrijf met negen partners speelt dat zelfs extra mee. In dat opzicht is het een samenspel tussen de partners onderling, het thuisfront en de juridisch adviseur. Waarbij die laatste een duidelijke meerwaarde biedt.”

Je hebt advies nodig, anders lukt het niet.

Structuur
Vanuit de goede vertrouwensband werd het bedrijf vanaf het nulpunt opgebouwd. Te beginnen met de ondernemingsstructuur die om een passende vorm vroeg. Dit resulteerde, op advies van Albert Kraster, in een holdingstructuur met een werkmaatschappij, een tussenholding en daarboven 9 personal holdings. Deze structuur werd vervolmaakt middels een samenwerkingsovereenkomst tussen de 9 partners.

Nadat de oprichting een feit was, boog Kraster zich eveneens over het contract met de Amerikaanse opdrachtgever. Een lastige materie, vanwege de conflicterende rechten. Het Amerikaans recht en het Nederland recht. Na overleg met de klant werd een goede modus gevonden.

Verrassend efficiënt
Ondanks de complexiteit van factoren werd de oprichtingsakte na amper twee weken al  ondertekend. “Dit dossier is verrassend goed en vooral heel efficiënt verlopen,” zegt Kraster. “Er is zeer constructief samengewerkt vanuit de ambitie iets goeds neer te zetten. Daar hebben alle partijen uitstekend invulling aan gegeven. Door afspraken na te komen, concreet te zijn en indien nodig snel te schakelen. Dat heeft geresulteerd in een geweldige dynamiek en uiteindelijk in een prachtig bedrijf.”

Software
In december 2014 ging het bedrijf definitief van start onder de naam OrangGO, verwijzend naar Nederland (Orange) en ‘GO’ als teken van ambitie. OrangGO ontwikkelt software. “Wij maken software die het testen van halfgeleiders verbetert, efficiënter en sneller maakt,” verduidelijkt Henri Hannink. “Denk aan chips die in bijna alle elektronische apparaten zitten. Televisies, telefoons,  fotocamera’s, auto’s en miljoenen andere producten.”

“Deze chips worden alleen ingebouwd als is gebleken dat ze correct werken. Bij een airbag is dat zelfs van levensbelang. Daar gaat een heel proces aan vooraf van ontwikkelen, produceren en testen. Wij proberen het testproces met onze software 1op microniveau te verbeteren. Ons product is dus eigenlijk kennis; de expertise die in ons bedrijf zit.”

Toekomst
De kennis is dermate specialistisch dat OrangGO in Europa geen concurrentie heeft. Op dit moment werkt het bedrijf exclusief voor PDF Solutions dat een eenjarig contract afsloot met een optie voor nog eens twee jaar. Desondanks kijken de heren al nadrukkelijk naar de toekomst. “We zijn ambitieus en er staat een goede basis om op termijn ook andere klanten te bedienen. Daar moeten we binnenkort maar eens met Albert Kraster over praten,” zegt Hannink veelbetekenend.

Gelieerd aan de technologische ontwikkelingen gaat OrangGO een prachtige toekomst tegemoet. Stoelwinder: “Chips gaan de komende jaren een bepalende rol vervullen. Bijvoorbeeld in de automotive-industrie, medical en ook in het dagelijks leven gebruiken we steeds meer elektronica. De mogelijkheden zijn grenzeloos. Daar zijn we zelf deels verantwoordelijk voor.”

Voldoening
Terugkijkend op het gehele traject overheerst bij de heren grote voldoening. “We zijn met een team het avontuur aangegaan en zijn uitgegroeid tot ondernemers. Met een holding, een  werkmaatschappij en 9 personal holdings. Dat bedenk je niet van tevoren, daar heb je advies en ondersteuning bij nodig, anders lukt het niet. In dat proces heeft De Haan een zeer belangrijke rol vervuld, waarbij het een groot voordeel is geweest dat de lijnen kort waren.”

Advies
Albert Kraster knikt instemmend. “Dat is ook een belangrijk kenmerk van ons kantoor. Evenals het feit dat we goed zijn in complexe zaken en daarbij duidelijk meerwaarde bieden aan ondernemers. Met adviezen, aandacht, tijd, expertise en door snel te kunnen schakelen. Met als doel een voor de cliënt optimaal resultaat.”

“Ondernemers die een bedrijf starten geef ik dan ook altijd het advies: zoek op voorhand een goede accountant, fiscalist, advocaat en notaris, ook al ben je deze niet direct nodig. Maak gebruik van specialisten waar je op terug kunt vallen als je ze nodig hebt, snel mee kunt schakelen en bij wie je in goede handen bent. Dat kan de nodige problemen voorkomen en het maakt je als ondernemer uiteindelijk sterker en succesvoller.”