Rabobank Stad en Midden Groningen

Rabobank Stad en Midden Groningen

Rabobank Stad en Midden Groningen en De Haan Advocaten & Notarissen: beide marktleiders in Stad en Ommeland. De band tussen de organisaties is decennia oud, ijzersterk en verzegeld met een stevig wederzijds commitment. De relatie werd daarom vanuit Rabobank Nederland beloond met het preferred suppliership.

Jan Loeters
Het zakelijke commitment vormt een mooie kapstok voor een goed gesprek tussen de gelauwerde directievoorzitter Jan Loeters van Rabobank Stad en Midden Groningen en ‘De Haan routinier’ en kantoorpartner Harm Jan Meijer. Loeters werd drie jaar geleden vanuit ‘de Vaart & Vechtstreek’ ingevlogen om het Groningse management ‘tijdelijk’ te versterken, maar is inmiddels niet meer weg te denken: “Ik blijf ook nog wel even. Groningen is een geweldige en diverse stad met de RUG, het UMCG en een zeer dynamisch ondernemerslandschap. Kijk alleen al naar de bruisende IT-sector, de maakindustrie en de fraaie scheepvaartsector.”

Juridische meters
Harm Jan Meijer blijkt de persoon met de meeste voetstappen bij het bankkantoor aan de Griffeweg. “Logisch, gezien mijn werk als onderneming- en insolventierechtspecialist voor de afdeling ‘Bijzonder Beheer’. Ik heb sowieso behoorlijk wat juridische meters op de teller. Ik adviseer al bijna vijfentwintig jaar ondernemers over samenwerkingsvormen, ondernemingsstructuren, corporate governance en herstructurering- en overnametrajecten. Daarnaast word ik regelmatig aangesteld als curator bij faillissementen.”

Samenwerking
Loeters is niet overal persoonlijk bij betrokken, maar is zeer goed op de hoogte van de jarenlange samenwerking met De Haan. “Je kunt gerust spreken van een nauwe band. Op bancair gebied, zoals het partnership rondom de bouw van het hoofdkantoor van De Haan, maar zeker ook op juridisch gebied. Zo behartigen ze bijvoorbeeld onze belangen op het gebied van arbeidsrecht. Daarbij komt het gelukkig zelden tot rechtszaken.”

Ook voor financieringskwesties en het eerdergenoemde insolventierecht (veelal via ‘Bijzonder Beheer’) klopt de bank aan bij De Haan. “Als bank willen wij klanten ondersteunen; met financiële middelen of advies, maar ook door de inschakeling van externe expertise. De afdeling ‘Bijzonder Beheer’ vertrekt altijd met het doel bedrijven te laten bestaan, dat is ook in ons belang. Hierbij speelt de expertise van De Haan vaak een belangrijke rol.”

Ook De Haan stuurt altijd aan op de dialoog, bevestigt Meijer. “Soms ‘pushen’ we ondernemers bijna letterlijk richting de bank. Ondernemers zien hun bank soms als noodzakelijk kwaad en zijn daardoor afhoudend, maar banken hebben een helder belang om het schip varende te houden. Dat lukt soms door bij-financieren of door goede begeleiding. Het is mijn ervaring dat de Rabobank zich hierbij in vrijwel alle situaties sociaal en oplossingsgericht opstelt.”

Marktleiders in Stad en Ommeland.

Kennisdeling
De samenwerking tussen de Rabobank SMG en De Haan is niet alleen een onderlinge win-win. “Op het maatschappelijke en sportieve gebied en qua kennisdeling bundelen we regelmatig onze krachten”, vervolgt Meijer. “Kennisdeling is voor onze organisaties een speerpunt, daarom treden we graag samen op richting ondernemers, overheid en bestuur. Onze juridische kennis en financiële expertise zijn waardevol voor ons gezamenlijke netwerk.” Onlangs vertaalde zich dit bijvoorbeeld in het seminar ‘Managen van Toezicht’ en regelmatig organiseert de Rabobank SMG ondernemerslunches aan de Griffeweg, waarbij specialisten van De Haan spreken over relevante juridische topics.

Overeenkomstige visie
Opvallend genoeg hebben de organisaties een nagenoeg gelijke visie. Zowel de Rabobank SMG als De Haan wil marktleider blijven door het klantbelang altijd centraal te stellen, te blijven investeren in kwaliteit en door mee te kleuren met het ondernemerslandschap. Loeters: “De Rabobank bouwt aan verbindingen; met de klant, de samenleving, de toekomst en elkaar, De Haan ook. We hebben eveneens een groot maatschappelijk besef, een goed gevoel vóór en veel kennis van de markt.”

“Dat voeden wij vanuit onze kernwaarden; bezieling, daadkracht en creativiteit,” voegt Meijer toe. Loeters herkent dat. “De bezieling straalt er vanaf, de passie voor jullie vak en de betrokkenheid naar klanten is voelbaar. Daadkracht ervaar ik in het doorpakken, de werklust en het nakomen van afspraken. De creativiteit merk je regelmatig in de media. De manier waarop de Stichting WAG gelanceerd is, vind ik daar een sterk voorbeeld van, net als jullie aanwezigheid in Noord-Duitsland; het zijn tekenen van ondernemerschap en durf.”

Constructief en gelijkwaardig
Door het preferred supliership zullen de partijen nog lang als partners geafficheerd worden. Loeters is er blij mee: “Het gemak waarmee we elkaar weten te vinden zegt veel!”

Harm Jan Meijer
De Rabobank blijft de mens achter de materie zien. Dat menselijke aspect is ook voor Harm Jan Meijer belangrijk. ”Ik weet dat er niet alleen juridische aspecten aan dossiers kleven. Ik investeer veel tijd en energie in mijn relaties. Waar staat mijn cliënt in het economisch bestel, wat is zijn sociale omgeving?” Trots is Meijer op de dossiers waarbij met grote snelheid en creativiteit gehandeld moest worden, zoals een bakkerij die in de nacht na het faillissement alweer draaide. “Klanten moeten zo weinig mogelijk hinder ondervinden van juridische kwesties en verdienen helder en nuchter advies.”