Stichting de Teuge

Stichting de Teuge

Het plan van de gemeente Zutphen was groen en vooruitstrevend. Een duurzame woonwijk aangesloten op één collectieve verwarmingsinstallatie. Het betreffende WKO-systeem blijkt echter alles behalve duurzaam, is bovendien zeer gebruiksonvriendelijk en faalt op diverse fronten. De bewoners van nieuwbouwwijk de Teuge worden direct na oplevering van hun huis geconfronteerd met hoge energierekeningen, onnodige extra kosten en aantasting van hun woongenot. In 2013 schakelen rechtsbijstandsverzekeraars De Haan Advocaten & Notarissen in. Eindelijk worden er concrete stappen gezet!

Robert van den Breemen
Wanneer wethouder Hans La Rose van de gemeente Zutphen na jaren van touwtrekken tijdens een forumavond in 2011 zelf spreekt van een ‘mislukt experiment aan de IJssel’, zou je denken dat een oplossing voor de gedupeerden dichtbij is. Dit blijkt echter niet het geval, zoals bestuurslid Robert van den Breemen van ‘Stichting de Teuge’ ondertussen weet. De betrokken bewoner, dossierhouder en voormalig voorzitter van zowel de kopersals de belangenvereniging de Teuge, schetst een beeld van de inmiddels slepende kwestie tussen de gemeente, WKO-exploitant Vitens en de bewoners.

‘Energiearme woning’
De geboren Zutphenaar had het zich anders voorgesteld. “Zutphen is een geweldige plaats om te wonen. Toen de kans zich voordeed om eindelijk weer vlakbij mijn familie in de Hoven (West Zutphen) te komen wonen, in een zo fraai door de gemeente en bouwers geschetste ‘energiearme woning’, waren wij er snel uit.” Duurzaam wonen op je droomplek; beter kon het gezin zich niet voorstellen. Wel waren ze verplicht om mee te doen aan het collectieve WKO-systeem. “Ik vond het prima, het hoorde bij de duurzame intenties van dit project. Na een eigen rekensommetje had ik echter wel mijn vraagtekens bij de beloofde energieprestaties, maar ik vertrouwde de bouwers en de exploitant.”

Problemen
Meteen al in de eerste winter ervaart Roberts gezin diverse ongemakken. Het verwarmingssysteem kan vanwege capaciteiten inregelproblematiek het huis van de familie simpelweg niet warm krijgen. “Het was dramatisch. Mijn zoon kon niet op zijn kamer spelen en ik kon door de kou moeizaam werken in de studeerkamer. Ook in de huiskamer, waar het altijd behaaglijk hoort te zijn, was het niet aangenaam.”

De kou in huis blijkt niet het enige probleem. “Douchen was en is een drama. De boiler zorgt voor slechts zeven minuten warm water, probeer in die tijd je hele gezin maar eens te laten douchen.” Als klap op de vuurpijl is er geluids- en trillingsoverlast, veroorzaakt door de warmtepomp. Het gebrek aan warmte, doucheproblemen en geluidshinder; klinkt als verstoring van woongenot. “Het moet fijn zijn om in je nieuwe huis te zijn. Dat is het zo niet.”

“De Haan heeft in zes maanden voor elkaar gekregen wat voorgangers in drie jaar niet is gelukt!”

Energiekosten
De eerste energierekeningen bevestigen Roberts zorg. “De rekening was veel hoger dan we gewend waren. Dat komt door het ploeterende systeem en de kosten van bijstook. Ter vergelijking; we verbruiken nu zeker veertig procent meer gas en elektriciteit dan in onze oude woning en dat in deze ‘energiearme woning.’ De gehele ‘duurzame wijk’ heeft zelfs veertig procent meer CO2 uitstoot dan een gemiddelde wijk in Nederland!”

Kopers- en belangenvereniging
Robert stapte al tijdens de bouwfase als voorzitter in de kopersvereniging. “Ik ben nogal uitgesproken en wilde met alle plezier de bouw namens de kopers begeleiden. Na de oplevering kwam ik er tijdens buurtbarbecues achter dat veel andere buurtbewoners dezelfde problemen hadden. Ook bewoners van het eerste uur; de zogenaamde fase-1. Er klopte iets niet en in 2009 veranderde de kopersvereniging daarom noodgedwongen in een belangenvereniging.”

Tientallen individuele klachten gingen over in een collectief van circa honderdvijftig huishoudens. “De verhalen van veel gedupeerden zijn schrijnend. Ik heb de gekste dingen meegemaakt. Niemand van de betrokken partijen nam verantwoordelijkheid, er werden valse beloften gedaan. Tijdrekken, moddersmijten; het was helaas bijna dagelijkse kost.”

Rapportage Alliander
In 2010 kreeg de belangenvereniging plots veel bewijs door een uitgebreid onderzoek van netwerkbeheerder Alliander. Door deze rapportages volgden er nieuwe forumvergaderingen over de collectieve problemen van het WKO-project. Wethouder Hans La Rose geeft het mislukken van het project openlijk toe en start nog maar eens een overlegorgaan. Hij vergeet dat de belangenvereniging al lang met zeer goede argumentatie, feiten en bewijzen overleg voert op het stadhuis.

“Begin 2011 landde bij ons het besef dat we een advocaat nodig hadden. Nadat we eerst een juridische werkgroep hadden opgericht, hebben we uiteindelijk contact gelegd met een  advocatenkantoor. Dit kantoor heeft ons drie jaar begeleid. Er volgden echter weinig concrete stappen. Vanuit de leden van de vereniging kwam daarom begin 2013 de roep de betreffende advocaat de deur te wijzen.”

TNO
Het onafhankelijke TNO is ondertussen ingeschakeld. Er komt nieuwe informatie naar boven die bij exploitant Vitens al jaren bekend is, maar nooit aan de bewoners is verteld. Daarnaast ondersteunen nieuwe technische bewijzen het manco aan de warmtepomp en komt boven water dat er al sinds 2004 (oplevering fase-1 woningen de Teuge) problemen waren door onbalans in de warmtepomp. In juli 2011 volgt er een voorstel het centrale WKO-systeem te beëindigen. Exploitant Vitens stelt voor het vervolgtraject te splitsen in een technisch en een juridisch traject. Eind 2011 lijkt het proces door zijn moeilijkste fase heen. Een projectmanager werd aangesteld om het ombouwproces vorm te geven en Van den Breemen draagt het voorzitterschap van de belangenvereniging na vijf jaar over. De vereniging valt niet veel later uit elkaar door onenigheid over de te volgen koers.

Rechtsbijstandverzekeraars
Vanaf april 2013 worden de bewoners niet langer door de belangenvereniging of haar advocaat vertegenwoordigd. Iedereen staat er weer alleen voor. Wanneer Vitens in oktober 2013 uiteindelijk met een zeer matig nieuw voorstel komt om het probleem definitief op te lossen, is voor veel mensen de maat vol. Velen stappen naar hun rechtsbijstandsverzekeraar om persoonlijk de juridische aanval in te zetten, zo ook Van den Breemen.

Uiteindelijk schakelt een verzekeraar in oktober 2013 De Haan Advocaten & Notarissen in en kort daarna wordt Peter-Paul Bruens aan de groep voorgesteld. Van den Breemen stelt meteen zijn goed gedocumenteerde en volledig elektronische archief beschikbaar. Bruens herkent daardoor al snel de goede kansen en schetst een helder schadetraject na vaststelling van de wanprestatie van de Gemeente Zutphen en Vitens. Een van Bruens eerste daden was het opzetten van ‘Stichting de Teuge’. Samen met John Braam zit Van den Breemen in het bestuur. “Nu alleen als ervaringsdeskundige. John en ik willen onze kennis over het dossier graag inzetten, maar vervullen geen kartrekkersrol. Dat mag Peter-Paul nu doen.”

Dagvaarding
De Haan Advocaten kwam binnen zes weken met een conceptdagvaarding. “Toen ik het verhaal en de uitgebreide bijlagen las, zag ik pas goed dat er twee partijen zijn die fouten hebben gemaakt. De gemeente Zutphen is bestuurlijk verantwoordelijk, maar Vitens heeft het project slecht uitgevoerd.” Bruens voegde aan het uitvoerige dossier nog een helder schaderapport van een externe expert toe, waarin de totaalschade van de betrokkenen goed beargumenteerd naar voren komt. In januari 2014 worden de gemeente Zutphen en Vitens namens de stichting gedagvaard en de partijen worden aansprakelijk gesteld voor het mislukken van het warmtepompenproject.

Herbetekenen
Ondertussen hebben meer dan 120 deelnemers zich aangesloten bij de stichting. Het groeiende aantal deelnemers zorgde zelfs voor een herbetekening van de dagvaarding. “Peter-Paul heeft vanuit alle documenten razendsnel een indrukwekkende vertaalslag naar de juridische wegen gemaakt. Hij presenteert de juridische route helder en is eerlijk naar deelnemers over de slagingskansen. Hij heeft in zes maanden voor elkaar gekregen wat voorgangers in drie jaar niet is gelukt!”

Huidige status
Het grootste deel van de inwoners had inmiddels aangegeven te willen stoppen met het geflopte WKO-project en gebruik te willen maken van de mogelijkheid die Vitens hen in oktober 2013 bood over te stappen op een alternatieve warmtevoorziening zoals een gasgestookte CV-ketel. Bewoners kregen daarbij € 3750,- extra vergoeding, maar dan wel tegen finale kwijting. Bruens moest uiteindelijk met een kort geding dreigen om ook een voorstel zonder finale kwijting voor de bewoners te bewerkstelligen. Dat is inmiddels gerealiseerd, waardoor de technische oplossing gestart kan worden.

Ondertussen loopt de bodemprocedure gewoon door en zal de wanprestatie van Vitens en het falen van de gemeente Zutphen aan de rechter worden voorgelegd. Daarna volgt er voor alle deelnemers van de stichting nog een individueel schadetraject.

Afsluiten
Robert heeft inmiddels weer vertrouwen. “De gemeente Zutphen heeft dit project ooit met de beste intenties bedacht en willen realiseren, maar het project is vergeven aan de commerciële markt en dan gaan er andere krachten werken. Krachten die je bij tegenslag niet alleen kunt opvangen. Daar hebben we uiteindelijk De Haan Advocaten voor nodig gehad. Ik wil weer een lekker warm huis, een betrouwbaar  verwarmingssysteem en de gemaakte kosten en investeringen terug. Het nieuwe systeem komt  eraan en ik heb vertrouwen in het proces tegen de gemeente en Vitens.”

Peter-Paul Bruens over dossier ‘de Teuge’
“Het zat compleet op slot. Een betrokken rechtsbijstandsverzekeraar verzocht mij om een procesadvies uit te brengen. Vervolgens heb ik een stichting opgericht en ben een procedure begonnen. De dagvaarding is in januari uitgebracht en er lijkt op een deelgebied een regeling getroffen te zijn met exploitant Vitens. Mijn cliënten mogen van het falende WKO-systeem af en Vitens betaalt de kosten van de ombouw.”

Voor Bruens is met name de dynamiek van deze zaak interessant. “Het gaat om een grote groep belanghebbenden met individueel afwijkende situaties. Feit is dat deze mensen nooit geleverd hebben gekregen wat hen is toegezegd; een goed functionerend, energiebesparend verwarmingssysteem.” Bestuursleden Robert van den Breemen en John Braam krijgen van Breuns een compliment. “Zij vormen een sterk klankbord en leveren geweldige input. Daardoor kan ik krachtige stappen zetten.”