Arbeidsrecht update | Kleinere werkgevers krijgen mogelijk meer duidelijkheid over tweede ziektejaar

23 oktober 2023

Lees in één minuut de ontwikkelingen van de afgelopen week:

Kleine en middelgrote werkgevers krijgen mogelijk meer duidelijkheid over de vervanging van hun zieke werknemers na het eerste ziektejaar. Het wetsvoorstel wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar is voor internetconsultatie gepubliceerd. Het wetsvoorstel regelt dat kleine en middelgrote werkgevers de mogelijkheid krijgen om zich vanaf de start van het tweede ziektejaar enkel te richten op re-integratie in het tweede spoor, dat wil zeggen bij een andere werkgever. Het doel is werkgevers wendbaarder te maken door eerder duidelijkheid te geven over de mogelijkheid tot vervanging van de zieke werknemer.

Achtergrond

Bij kleine en middelgrote werkgevers kan de verplichting tot re-integratie in het eerste spoor tot problemen leiden. Voor de werkgever is het lastig om de opengevallen functie definitief in te vullen, nu de zieke werknemer mogelijk terugkeert. In de praktijk wordt daarom vaak in het tweede ziektejaar, naast re-integratie in het eerste spoor, een tweede spoortraject opgestart. Door kleine en middelgrote werkgevers de mogelijkheid te geven om vanaf de start van het tweede ziektejaar zich enkel te richten op het tweede spoor, bestaat eerder duidelijkheid over de mogelijkheid tot vervanging van de zieke werknemer.

Wat verandert er?

Onder bepaalde voorwaarden is het straks mogelijk om de re-integratie van de zieke werknemer in het eerste spoor af te sluiten. Afsluiting van het eerste spoor is mogelijk indien:

• het eerste ziektejaar voorbij is, en;

• de zieke werknemer (schriftelijk) instemt, of;

• UWV toestemming verleent.

Voor afsluiting van het eerste spoor met instemming van de werknemer geldt dat deze instemming uiterlijk in de 52e ziekteweek door de werkgever moet zijn ontvangen. Komen werknemer en werkgever niet tot overeenstemming én wil de werkgever het eerste spoor toch afsluiten, dan dient hij tijdig – uiterlijk in de 42e ziekteweek – toestemming te vragen aan het UWV.

Het UWV toetst op drie onderdelen of het eerste spoor mag worden afgesloten. Getoetst wordt of:

  1. de werknemer nog steeds ziek is;
  2. de re-integratie-inspanningen in het eerste jaar voldoende zijn geweest. Daarbij wordt gekeken of er in die periode tekortkomingen zijn geweest in de re-integratie;
  3. te verwachten is dat de werknemer binnen 13 weken in staat is zijn eigen werk (al dan niet in aangepaste vorm) te verrichten. Bij aangepast eigen werk kan worden gedacht aan aanpassingen ten aanzien van de belasting, het aantal uren of het werkrooster.

Wat als het eerste spoor is afgesloten?

Zodra de re-integratie in het eerste spoor wordt afgesloten, hoeft de werkgever de eigen functie van de werknemer niet langer beschikbaar te houden, ook niet na volledig herstel. De werkgever hoeft de werknemer niet meer te laten re-integreren in een functie in zijn organisatie. Wanneer de werknemer in het tweede ziektejaar volledig herstelt, moeten werkgever en werknemer zich wel blijven inspannen voor de werkhervatting van de werknemer bij een andere werkgever.

Daarnaast zal bij de WIA-aanvraag de RIV-toets gewijzigd worden en er wordt tevens een nieuwe ontslaggrond gecreëerd voor deze nieuwe situatie.

Internetconsulatie

Op dit moment staat het wetsvoorstel online voor de openbare internetconsultatie. Iedereen kan tot en met 24 november 2023 reageren op het wetsvoorstel.