Arbeidsrecht update | Meermaals te laat komen, een dringende reden voor ontslag op staande voet?

7 januari 2024

De gemiddelde werkgever maakt het vaak genoeg mee: werknemers die regelmatig te laat komen. Meestal gaat het om een eenmalig incident, maar vaak genoeg komen werknemers meerdere keren te laat. Het komt geregeld voor dat werknemers om die reden worden ontslagen. Maar is meermaals te laat komen wel een dringende reden voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet? En wat zijn aspecten waar een werkgever rekening mee moet houden als hij een werknemer ontslaat om die reden?

Onlangs speelde een zaak bij de Rechtbank Rotterdam waarbij het ging om een koerier die meermaals te laat kwam bij zijn werkgever, Koerier Komtzo. De koerier is op 4 september 2023 op staande voet ontslagen door Komtzo. In de ontslagbrief worden als redenen voor ontslag genoemd: 1) ondanks meerdere waarschuwingen te laat blijven komen en 2) door roekeloos handelen schade toebrengen aan eigendommen van Komtzo en klanten. Het zou volgens Komtzo gaan om wel vijftien keer te laat komen en om vijf schades die de koerier zou hebben veroorzaakt. De werknemer verweert zich en verzoekt onder meer om het ontslag op staande voet te vernietigen.

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet gelden er volgens de wet drie cumulatieve vereisten waaraan moet zijn voldaan:

1. de arbeidsovereenkomst moet onverwijld worden opgezegd;
2. er moet een dringende reden aanwezig zijn;
3. en de dringende reden moet onverwijld worden medegedeeld.

In de zaak van de Rechtbank Rotterdam was het de vraag of er een dringende reden aanwezig was. Van doorslaggevend belang bij het bepalen van de dringende reden voor ontslag is de ontslagbrief. De genoemde redenen in de ontslagbrief fixeren de dringende reden voor het ontslag. Dat betekent dat de formulering in de ontslagbrief doorslaggevend is. Er kunnen naderhand dus geen redenen meer toegevoegd worden. In de ontslagbrief voor de koerier werden twee redenen genoemd. Er stond niet geschreven dat beide redenen ook op zichzelf een dringende reden voor ontslag op staande voet waren. De dringende reden voor ontslag op staande voet bestond in deze casus uit twee onderdelen die aannemelijk moesten worden gemaakt door de werkgever.

In mei en juni 2023 is de koerier te laat gekomen. Hiervoor heeft hij in juni 2023 een officiële waarschuwing gekregen. Komtzo stelt dat de werknemer na die waarschuwing nog enkele keren te laat is gekomen en dat zij de koerier daarop hebben aangesproken. De koerier betwist dat hij na juni 2023 te laat is gekomen en daarvoor is gewaarschuwd. De werkgever had volgens de kantonrechter (nader) moeten bewijzen wanneer de koerier na juni 2023 te laat zou zijn gekomen en dat hij daarvoor opnieuw is gewaarschuwd. Dat heeft de werkgever onvoldoende gedaan, waardoor onvoldoende aannemelijk is geworden dat de werknemer na de officiële waarschuwing in juni te laat is blijven komen en daarvoor een tweede keer is gewaarschuwd.

Slechts een deel van de gedragingen die de werkgever als dringende reden voor het ontslag op staande voet heeft aangedragen, is komen vast te staan. Gesteld noch gebleken is dat het voor werknemer duidelijk was dat de twee genoemde gedragingen op zichzelf een dringende reden voor ontslag op staande voet zouden opleveren. Dat betekent dat de gedragingen van de koerier geen dringende reden voor ontslag opleveren. De werkgever had de werknemer duidelijk moeten maken dat de gedragingen op zichzelf genomen ook een dringende reden zouden hebben opgeleverd en dat zij de werknemer ook om alleen die ene reden zouden hebben ontslagen. Uiteindelijk vernietigt de kantonrechter het ontslag op staande voet.

Al met al een ingewikkelde situatie waarbij het aankomt op de details. Het kunnen bewijzen van de feiten is cruciaal bij de beoordeling of het ontslag op staande voet rechtsgeldig is. Belangrijk om te weten is dat elke beoordeling afhankelijk is van de specifieke feiten en omstandigheden van het geval. Ontslag op staande voet vanwege meermaals te laat komen kan een dringende reden vormen, maar vraag altijd juridisch advies voor de beoordeling van het feitenkader en de formulering van de ontslagbrief.