Arbeidsrecht update | Minister wil de loonkloof tussen mannen en vrouwen sneller dichten

19 december 2023

Minister Van Gennip vindt de huidige loonkloof tussen mannen en vrouwen onacceptabel. Uit nieuw onderzoek van het CBS blijkt dat de loonverschillen nog steeds aanzienlijk zijn. Daarom werkt de minister aan de invoering van nieuwe wetgeving en worden verschillende maatregelen genomen.

Loonverschillen

Uit CBS-cijfers blijkt dat gelijke beloning voor vrouwen en mannen niet de realiteit is en dat vrouwen geen gelijkwaardige positie op de arbeidsmarkt hebben ten opzichte van mannen. Het ongecorrigeerde uurloon van vrouwen ligt in het bedrijfsleven gemiddeld 16,4% lager dan dat van mannen, blijkt uit de nieuwe ‘Monitor Loonverschillen’ over 2022. Bij de overheid verdienen vrouwen gemiddeld 5,1% minder dan mannen. De gecorrigeerde loonverschillen, op basis van vergelijkbare banen en vergelijkbare kenmerken zoals leeftijd en opleidingsniveau, liggen lager. Toch verdienen vrouwen na deze correctie in het bedrijfsleven gemiddeld 6,9% minder en bij de overheid 1,8% minder dan mannen, met vergelijkbare banen en achtergrondkenmerken.

Maatregelen en nieuwe wetgeving voor gelijke beloning

Het kabinet heeft verschillende maatregelen genomen om de loonkloof te dichten. Een van deze maatregelen betreft de verhoging van de uitkering voor ouderschapsverlof van 50% naar 70%. Ook wil het kabinet zwangerschapsdiscriminatie aanpakken door in te zetten op bewustwording door betere informatievoorziening. Er is een dialoog ‘Samenspraak’ gestart, bedoeld om de samenleving te stimuleren het gesprek aan te gaan over gendergelijkheid op de arbeidsmarkt.

Ook de aangenomen Europese richtlijn loontransparantie moet bijdragen aan de aanpak van loonverschillen tussen mannen en vrouwen, aldus Minister van Gennip. Zij werkt aan een spoedige implementatie van deze richtlijn in de Nederlandse wetgeving.

Met deze nieuwe wetgeving moeten werkgevers transparanter worden over de beloning binnen hun organisaties en acties ondernemen op het moment dat er verschillen bestaan tussen de beloning van mannen en vrouwen. Zo verplichten nieuwe regels werkgevers om werkzoekenden, in de vacaturetekst of voorafgaand aan het sollicitatiegesprek, te informeren over het beginsalaris of de beloningsschaal van de betreffende functie. Ook komt er een verbod op het vragen naar het eerder verdiende salaris aan sollicitanten. Eenmaal in dienst, krijgen werknemers het recht om bij hun werkgevers te informeren naar de beloningen uitgesplitst naar geslacht voor werknemers die gelijkwaardige arbeid verrichten.