Zevende aanvraagperiode NOW van start | Arbeidsrecht Update

14 januari 2022

Twee weken geleden schreven wij over de nieuwe NOW-regeling die vanwege de nieuwe coronamaatregelen weer van stal is gehaald. Inmiddels kunt u voor de zevende aanvraagperiode (november en december 2021) een aanvraag tegemoetkoming NOW doen. Deze aanvraag kunt u tot en met 31 januari 2022 indienen bij het UWV.

Het HvJEU heeft de vraag beantwoord of vakantie-uren meetellen bij het vaststellen van het aantal overwerkuren. De betreffende werknemer kon aanspraak maken op een overurentoeslag indien hij de drempel van de normale maandelijkse arbeidstijd zou overschrijden. Op grond van de cao tellen de uren waarin de werknemer vakantie had opgenomen niet als gewerkte uren om te bepalen of de drempel voor het krijgen van een overwerktoeslag is bereikt. Volgens het Hof verzet Europese wetgeving zich tegen een dergelijke bepaling. Bij de vaststelling of voormelde drempel is overschreden, moet de werkgever zowel rekening houden met daadwerkelijk gewerkte uren, als met de vakantie-uren.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrechtspecialisten via 088-7373800 of mail naar info@dehaanlaw.nl

Gerelateerde actualiteiten