Gezondheidsrecht

Bent u overvallen door een (tucht)klacht? Is er onduidelijkheid over de toepassing van richtlijnen en protocollen? Bent u aangeschreven door de IGJ? Wilt u uw praktijk uitbreiden, gaan samenwerken met andere disciplines of een ZBC opzetten? Of loopt u tegen problemen op als zorgverlener in loondienst? Onze gezondheidsrecht specialist kan u van dienst zijn!

Fullservice

Wij adviseren medici, paramedici en andere zorgverleners in Noord-Nederland op het gebied van gezondheidsrecht bij al hun praktijkgerelateerde zaken en staan ze indien nodig bij. In de gezondheidszorg komen veel rechtsgebieden samen zoals gezondheidsrecht (bijvoorbeeld behandelingsovereenkomst, patiëntenrechten en recente wetgeving als Wlz, Wmo en Wkkgz), bestuursrecht (bijvoorbeeld IGJ en vergunningen), huurrecht (bijvoorbeeld huur en gebruik), ondernemingsrecht (bijvoorbeeld maatschap, BV, coöperatie en vereniging), arbeidsrecht (bijvoorbeeld loondienst en personeel) en in incidentele gevallen strafrecht. Doordat wij een fullservicekantoor zijn, hebben wij kennis van alle rechtsgebieden in huis. Indien uw zaak meerdere rechtsgebieden bestrijkt, brengen wij kennis uit verschillende rechtsgebieden bijeen.

Ondernemende zorgverlener of in loondienst

Als ondernemende zorgverlener komt u alle facetten en risico’s van het ondernemerschap tegen in de specifieke context van de gezondheidszorg. In de eerstelijns gezondheidszorg is veelal sprake van BV- en maatschapsstructuren. Een zorgvuldig opgestelde en solide maatschapsovereenkomst op maat is dan van groot belang. In een ziekenhuis heeft u, naast uw eigen BV, doorgaans te maken met een Vakgroep BV, het Medisch Specialistisch Bedrijf, de Vereniging Medisch Specialisten, de Raad van Bestuur en de diverse van toepassing zijnde overeenkomsten en documenten. Over dit laatste is vaak onvoldoende duidelijkheid, wat zich wreekt als er op teruggegrepen moet worden.

Als zorgverlener in loondienst bij een (academische) zorginstelling heeft u juridisch een andere positie. Het is zaak deze op voorhand goed te regelen en zo nodig tussentijds tegen het licht te houden. Voorts heeft u te maken met alle structuren en van toepassing zijnde regelingen en documenten binnen de instelling.

Bij geschillen proberen wij allereerst tot een oplossing te komen zonder formele arbitrage of tussenkomst van de rechter. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt zullen we een procedure starten bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg of bij de rechter.

Tucht- en klachtzaken

In geval van een klacht is het zaak te de-escaleren met een scherp oog voor uw juridische en strategische positie. Bij een schriftelijke behandeling is het belangrijk de verschillende klachtonderdelen goed uit elkaar te houden en er rekening mee te houden dat uw opstelling in de klachtprocedure op tafel kan komen bij een vervolgstap van de klager, bijvoorbeeld in een tuchtrechtelijke procedure.

Een medische tuchtklacht heeft een grote impact op u als zorgverlener. Het raakt diep en leidt u af van uw primaire taak. U moet op korte termijn een schriftelijk verweer indienen. Daarbij heeft u een zogenoemde verzwaarde verweerplicht. U zult op zowel het medisch-technische aspect als op de andere aspecten van de klacht moeten ingaan, in het licht van de tuchtnormen en de mogelijke sancties. Desgewenst worden deskundigen geraadpleegd.

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

 • het verweer in tucht- en klachtzaken;
 • het aangaan en structureren van samenwerkingsverbanden;
 • het ontvlechten van samenwerkingsverbanden;
 • geschillen binnen instellingen;
 • geschillen binnen vakgroepen of maatschappen.

Voorbeelden van recente vragen aan onze advocaten op het gebied van gezondheidszorg:

 • Ik heb een tuchtklacht binnengekregen en ben daar hevig van geschrokken. Wat moet ik doen?
 • Bij het ziekenhuis is een klacht tegen mij ingediend. Moet ik nu ook nog rekening houden met een tuchtklacht?
 • Een patiënt dreigt met een claim bij de Geschilleninstantie. Kan dat zomaar?
 • Ik ben door een patiënt zeer onheus bejegend. Kan ik nu de behandelingsovereenkomst beëindigen?
 • Wij willen een aantal praktijken, waaronder BV’s,  samenvoegen. Kunnen we alles regelen in een nieuwe maatschapsovereenkomst?
 • Het botert niet meer tussen een aantal collega’s binnen de vakgroep. Misschien kunnen we beter uit elkaar gaan. Welke stappen moeten we zetten?
 • Ik ben specialist in loondienst en ben het niet eens met hoe sommige operaties binnen de vakgroep worden uitgevoerd. Moet ik hiermee naar IGJ of kan ik er beter anders mee omgaan?

Gerelateerde actualiteiten