Webinar | Valkuilen en kansen bij het in- en uitlenen van arbeidskrachten

25 mei 2023

Leent u wel eens arbeidskrachten in of uit? Veel werkgevers zijn onbekend met de wettelijke voorwaarden. In een uur zullen onze specialisten Kornelis de Vries en Matthys Mollema u voorlichten en wijzen op de belangrijkste valkuilen en kansen bij het inlenen van arbeidskrachten.

Wat en wanneer

Datum: maandag 12 juni 2023
Tijdstip: 12:30 uur – 13:30 uur
Sprekers: Kornelis de Vries en Matthys Mollema

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Het begrip arbeidskracht: Wie valt hier onder? Kan dit ook een zzp’er zijn?
  • Loonverhoudingsvoorschrift: Is gelijke beloning op alle vlakken verplicht? 
  • Registratieplicht: Wanneer is dit aan de orde?
  • Belemmeringsverbod: Wat houdt dit in?